Καλαμάτα: Παρελήφθησαν νέοι κάδοι ανακυκλώσιμων και σύμμεικτων απορριμμάτων

Καλαμάτα: Παρελήφθησαν νέοι κάδοι ανακυκλώσιμων και σύμμεικτων απορριμμάτων

Περί τους διακόσιους νέους κάδους για ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα απορρίμματα παρέλαβε, χθες, ο Δήμος Καλαμάτας, συνεχίζοντας την αντικατάσταση των παλαιότερων και μη λειτουργικών κάδων, σε όλη την έκταση του Δήμου. Οι νέοι κάδοι, χωρητικότητας 1.100lit, διαθέτουν ειδικό ποδομοχλό, που διευκολύνει την εναπόθεση απορριμμάτων από τους δημότες, ενισχύοντας έτσι τον τομέα καθαριότητας στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός σύγχρονου δικτύου.

Χρ.Μ.