Καθορίσθηκαν οι προθεσμίες για τις εκλογές του Οκτωβρίου

Καθορίσθηκαν οι προθεσμίες για τις εκλογές του Οκτωβρίου

Μέχρι τέλος Αυγούστου η ηλεκτρονική δήλωση υποψηφιοτήτων για τις περιφερειακές εκλογές

Σε κανονικούς προεκλογικούς ρυθμούς έχουμε μπει για άλλη μια φορά φέτος, μιας και σε δύο μήνες θα διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου θα κληθούμε να επιλέξουμε δήμαρχο και περιφερειάρχη.

Ήδη από το Υπουργείο Εσωτερικών, ξεκίνησαν οι διευκρινίσεις για τις εκλογές, ο καθορισμός των μελών των περιφερειακών συμβουλίων, πόσους σταυρούς προτίμησης θα μπορεί να θέσει ο κάθε ψηφοφόρος στη δική του περιφερειακή ενότητα κι άλλα ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα και ημερομηνίες για τη διεξαγωγή τους.

Ο Α΄ γύρος των εκλογών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου, και ο Β΄ γύρος την Κυριακή, 15 Οκτωβρίου. Επαναληπτικές εκλογές σε περίπτωση ματαίωσης του Α’ γύρου ο νόμος ορίζει ότι μπορούν να γίνουν στις 11 Οκτωβρίου.

Ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιοτήτων
Οι υποψήφιοι περιφερειάρχες για πρώτη φορά θα υποβάλουν τον συνδυασμό τους ηλεκτρονικά, σε ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών. Μάλιστα, οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι οφείλουν να επικυρώσουν την υποψηφιότητά τους μέσω της ίδιας εφαρμογής. Βασικοί στόχοι του νέου τρόπου υποβολής συνδυασμών και υποψηφιοτήτων αποτελεί η απλούστευση των σχετικών διαδικασιών και η ενίσχυση της διαφάνειας.

Η ηλεκτρονική πύλη θα εκτελεί αυτόματους ελέγχους των καταχωρισμένων στοιχείων όλων των υποψηφίων για τυχόν προβλήματα, παραλείψεις ή ανακρίβειες.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού θα μπορεί να προβαίνει σε έλεγχο των υποψηφίων του συνδυασμού ως προς την κάλυψη των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος, να πληροφορείται τα αποτελέσματα των αυτόματων ελέγχων και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες πριν την οριστική υποβολή.

Μετά την οριστική, πλέον, υποβολή, ο συνδυασμός λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου με την ημερομηνία υποβολής.Ως χρόνος έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων, ορίζεται η Τρίτη, 8 Αυγούστου.

Αρμόδιο δικαστήριο για την ανακήρυξη των συνδυασμών είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της Περιφέρειας.

Προθεσμίες
Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών, δηλαδή από 8 Σεπτεμβρίου και μέχρι την εγκατάσταση των νέων περιφερειακών αρχών, το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ορίζονται οι προθεσμίες για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Η μεταδημότευση υποψηφίων μπορεί να γίνει έως και 30 Αυγούστου, ενώ οι συνδυασμοί που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις εκλογές πρέπει να υποβάλλουν δήλωση στην ηλεκτρονική πύλη, μέχρι 23.59 της 31ης Αυγούστου.

Η ανακήρυξη των συνδυασμών θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου.

Δεν πρέπει να χρωστάνε
Επίσης, στη νέα εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι δεν μπορούν   να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι όποιοι είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες των οικείων Περιφερειών, καθώς και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου.

Αν οφειλέτης της οικείας Περιφέρειας ή των νομικών της προσώπων δημοσίου δικαίου εκλεγεί περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του έως την ημέρα της εγκατάστασης των περιφερειακών αρχών. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της προθεσμίας αυτής, ο περιφερειάρχης και ο περιφερειακός σύμβουλος εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα.

Σε ό,τι αφορά την ποσόστωση υποψηφίων από τα δύο φύλα, ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 40%, τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου περιφερειάρχη.

Η ποσόστωση φύλλου για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων είναι 18, ενώ για τον μέγιστο είναι 46.

Αν κατά την ψηφοφορία της 8ης Οκτωβρίου (Α΄ γύρος) κανένας συνδυασμός δεν πλειοψηφήσει με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (Β΄ γύρος), δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου, μεταξύ των υποψήφιων περιφερειαρχών των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

Τέλος, επανέρχεται η πενταετής θητεία των αυτοδιοικητικών αρχών, όπως ακριβώς ίσχυσε μεταξύ 2014 και 2019. Επομένως, οι νέοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες θα αναλάβουν καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2024 και η θητεία τους θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2028.

Της Βίκυς Βετουλάκη