Κέντρο για την κλιματική αλλαγή δημιουργεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Κέντρο για την κλιματική  αλλαγή δημιουργεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πριν από ένα χρόνο περίπου παρουσιάστηκε στην Ακαδημία Αθηνών το σύγγραμμα  “Υδροκλιματικά, βιοκλιματικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου”, όπου μετέσχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με τον επόπτη του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας (ΚΕΦΑΚ) της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητή Φυσικής της Ατμόσφαιρας και ακαδημαϊκό Χρήστο Ζερεφό.

Το σύγγραμμα -το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου– αποτελεί μία ολοκληρωμένη μελέτη για την κλιματική προσαρμογή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην οποία αναλύονται και συγκρίνονται τα υδροκλιματικά, βιοκλιματικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της σε ένα χρονικό ορίζοντα που επεκτείνεται από το παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον.

Η μελέτη εκπονήθηκε από το ΚΕΦΑΚ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Πράξης “Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”.

Σημαντικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εν λόγω μελέτη προέκυψαν από το Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο NEO (Navarino Environmental Observatory) στη Μεσσηνία, η δημιουργία του οποίου αποτέλεσε πρωτοβουλία του Χρ. Ζερεφού μαζί με το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και την TEMES SA.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της μελέτης ο περιφερειάρχης είχε σημειώσει ότι “στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ιδιαίτερα στην τελευταία 20ετία, παρουσιάζονται, με διαρκώς εντεινόμενο ρυθμό, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με καταστροφικές πυρκαγιές, πλημμυρικά φαινόμενα, διαβρώσεις στις ακτές, ανεμοστρόβιλους, λειψυδρία και υφαλμύρωση ή ξαφνικές χαλαζοπτώσεις. Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό, αλλά υπάρχει και γιγαντώνεται, αλλάζοντας τη ζωή και την καθημερινότητά μας”.

Στη βάση των παραπάνω, η Περιφέρεια επεκτείνει τη συνεργασία της με τον ακαδημαϊκό Χρήστο Ζερεφό, προχωρώντας στη δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Παρακολούθησης Δεδομένων Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος “Πελοπόννησος”, με δυνητικό δικαιούχο την ίδια την Περιφέρεια Πελοποννήσου και προϋπολογισμό 5.000.000 ευρώ.

Σκοπός του κέντρου θα είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής και γι’ αυτό προτείνεται η δημιουργία ενός ερευνητικού επιχειρησιακού μηχανισμού για την παρακολούθηση και προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Ο μηχανισμός, αποτελώντας εφαρμογή ενός μέρους των συμπερασμάτων του ΠεΣΠΚΑ Πελοποννήσου (Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή) που εκπονήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών, στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κλιματικών προκλήσεων, με σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Α.Π.