Μεσσηνία: Αύξηση 20,6% στον τζίρο των καταλυμάτων, στο 11,1% στην εστίαση για το δεύτερο τρίμηνο του 2023

Μεσσηνία: Αύξηση 20,6% στον τζίρο των καταλυμάτων, στο 11,1% στην εστίαση για το δεύτερο τρίμηνο του 2023

Ανοδικά κινήθηκε ο τζίρος στους κλάδους των καταλυμάτων και της εστίασης κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023 στη Μεσσηνία, αλλά τα νούμερα δείχνουν ότι η άνοδος ήταν υποτονική, τόσο σε σχέση με πρώτο τρίμηνο όσο και γενικότερα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των καταλυμάτων στο νομό ο τζίρος έφτασε στα 13.614.441 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι αύξηση 20,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Το πρώτο τρίμηνο του 2023 ο τζίρος έφτασε στα 2.756.948, σημειώνοντας, όμως, αύξηση 43,8% σε σχέση με το 2022.

Για την εστίαση ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2023 ανήλθε σε 31.204.208 εκατομμύρια ευρώ, ποσοστό αύξησης 11,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε 18.532.250 και ποσοστιαία αύξηση 30,9%.

Αθροιστικά για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2023 ανήλθε σε 6.779.704 ευρώ και αύξηση 4,9%, ενώ το πρώτο τρίμηνο ήταν 4.851.399 και αύξηση 29,3%.

Γενικότερα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, στον κλάδο των καταλυμάτων ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2023 ανήλθε σε 2.455.714.744 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2022, οπότε είχε ανέλθει σε 2.105.983.075 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2022 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2023, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2022, παρατηρήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής (23,8%) και η μικρότερη αύξηση (1,5%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2023 ανήλθε σε 2.253.518.458 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2022, οπότε είχε ανέλθει σε 2.064.837.572 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2022 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2023, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2022, παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (21,7%) και η μικρότερη αύξηση (1,8%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ενώ μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου (4,9%).
Α.Π.