Περιφέρεια Πελοποννήσου: Εκταμίευση 4.714.689,24 ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Εκταμίευση 4.714.689,24 ευρώ  από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εντολές εκταμίευσης συνολικής πίστωσης 4.714.689,24 ευρώ προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Οι σχετικές αποφάσεις αφορούν αποκλειστικά σε έργα του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020, κυρίως στην κατασκευή των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, στο πλαίσιο της σχετικής ΣΔΙΤ.

Οι πληρωμές έργων του ΠΕΠ, αλλά και αυτών από ίδιους πόρους και ΚΑΠ, συνεχίζονται κανονικά, σημείωσε ο περιφερειάρχης, επαναλαμβάνοντας ότι για την Περιφέρεια εκταμιεύτηκαν τις τελευταίες μέρες από το αρμόδιο υπουργείο 2,6 εκ. ευρώ και επιπλέον 700.000 ευρώ, για την κατανομή των οποίων έγινε σύσκεψη προχθές στην Τρίπολη.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αποφασίστηκε, αρχίζει η εξόφληση τιμολογίων συνολικού ύψους περί το 1 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν, αφενός, στις δράσεις του τουρισμού και, αφετέρου, στην εκπόνηση τεχνικών μελετών από τις Αναπτυξιακές Εταιρείες.

Όσον αφορά στο υπόλοιπο της πιο πάνω πίστωσης, ο περιφερειάρχης δήλωσε ότι αυτό προορίζεται για την εξόφληση τιμολογίων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με βάση τη χρονολογική σειρά κατάθεσής τους, ενώ εκτιμάται ότι θα γίνει αποπληρωμή μέχρι τις αρχές του Μαΐου 2024.