Σωστικές εργασίες για τις τοιχογραφίες του ναού των Αγίων Αποστόλων

Σωστικές εργασίες για τις τοιχογραφίες  του ναού των Αγίων Αποστόλων

Την έγκριση εκτέλεσης έργου για άμεσες σωστικές εργασίες συντήρησης – στερέωσης των τοιχογραφιών του ιστορικού Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων στην Καλαμάτα υπέγραψε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις «ΣΑΝΑ 514 – ΠΔΕ 2023» με 37.200 ευρώ και θα εκτελεσθεί με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Εργασίες
Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων της αρμόδια Διεύθυνσης Συντήρησης του υπουργείου Πολιτισμού, οι εργασίες θα εκτελεσθούν βάσει της τεχνικής έκθεσης άμεσων σωστικών εργασιών συντήρησης – στερέωσης των τοιχογραφιών του ναού των Αγίων Αποστόλων, που συνέταξαν στις αρχές του μήνα ο αρχαιολόγος Μ. Κάππας και η συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ΕΦΑ Μεσσηνίας, Εμ. Βασιλειάδη.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν σε άμεσα σωστικές εργασίες συντήρησης και στερέωσης των τοιχογραφιών και συγκεκριμένα:

-Περιμετρική συγκράτηση κονιαμάτων και πλήρωση ρωγμών με κονίαμα

-Στερέωση ζωγραφικής επιφάνειας

-Προσωρινή συγκράτηση τμημάτων με τοποθέτηση γάζας (οπλισμοί)

-Στερέωση αποκολλημένων περιοχών.

Η εκτέλεση του έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Του 12ου αιώνα
Ο αρχικός βυζαντινός πυρήνας του ναού (το ανατολικό τμήμα του σύγχρονου οικοδομήματος), χτισμένος κατά το πλινθοπερίκλειστο σύστημα, ανήκει στην παραλλαγή του ελεύθερου σταυρού με τρούλο, φέρει δε ωραία κεραμοπλαστικά κοσμήματα και τρίπλευρη εξωτερικά αψίδα στην ανατολική πλευρά.

Κατασκευαστικά και μορφολογικά στοιχεία οδηγούν στη χρονολόγηση του αρχικού οικοδομήματος στο 12ο αιώνα.

Τον αρχικό ναΐσκο κοσμούν τοιχογραφίες που ανάγονται πιθανότατα στο 16ο-17ο αιώνα.

Στα χρόνια της Β’ Ενετοκρατίας (1685-1715), στα δυτικά του αρχικού πυρήνα προστέθηκε μια τρουλαία βασιλική, προκειμένου να εξασφαλιστεί περισσότερος χώρος για το εκκλησίασμα, καθώς και κωδωνοστάσιο στη βορειοανατολική γωνία, μεταξύ των κεραιών του σταυρού.

Ο ναός των Αγίων Αποστόλων υπέστη εκτεταμένες καταστροφές από το μεγάλο σεισμό που έπληξε την Καλαμάτα το Σεπτέμβριο του 1986, ακολούθησαν εκτεταμένες αναστηλωτικές εργασίες και το μνημείο αποκαταστάθηκε στην αρχική του μορφή.

Της Βίκυς Βετουλάκη