«Τελειώνουν» το AirBnB – Έρχονται αλλαγές και περιορισμοί

«Τελειώνουν» το AirBnB – Έρχονται αλλαγές και περιορισμοί

Πέρασε, όπως φαίνεται, ο καιρός που ο ιδιοκτήτης Airbnb έβαζε «ανεξέλεγκτα» τα ακίνητα του στη γνωστή πλατφόρμα. Μετά τους «μικρο-ιδιώτες» που έχουν μία – δύο κατοικίες και επιζητούν ένα συμπληρωματικό εισόδημα (κοινωνικο-οικονομικά δικαιολογημένο, κατά πλειοψηφία τουλάχιστον), μάθανε ότι… κερδίζουν και… «πλακώσανε» και οι ιδιοκτήτες ή και διαχειριστές πολλών μαζί ακινήτων, που εκμεταλλεύονται την ανυπαρξία ή, καλύτερα, την απροθυμία ισχύος σχετικής νομοθετικής ρύθμισης (ο νόμος του 2016 που προέβλεπε σχετικά εργαλεία δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ).

Τώρα σκέφτεται (πολύ καθυστερημένα) η παρούσα κυβέρνηση να επιβάλλει όρους στη λειτουργία των Airbnb, προκειμένου να δοθεί χώρος στην αγορά ενοικίων, αλλά και να επιβάλλει επιτέλους «ίσους όρους και σταθμά» στην αγορά μεταξύ επιχειρήσεων ενοικίασης επιπλωμένων τουριστικών δωματίων, διαμερισμάτων και κατοικιών (δευτερευόντων τουριστικών καταλυμάτων, κατά ΕΟΤ) και μεγαλοδιαχειριστών Airbnb.

Τι βασικό θα αλλάξει

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση θα ξεκινήσει από μηδενική βάση. Έχει ήδη ολοκληρωθεί ο διάλογος με τους ενδιαφερόμενους κοινωνικο – οικονομικούς εταίρους και η κατάθεση προτάσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να επιβληθούν περιορισμοί στον αριθμό των ακινήτων που μπορεί να εκμισθώνει ένας ιδιοκτήτης, όπως και να τεθεί ανώτατο χρονικό όριο στο οποίο θα μπορεί να αξιοποιεί το ακίνητο στην πλατφόρμα. Δηλαδή, να ενεργοποιήσει επιτέλους –μεταξύ άλλων- το Άρθρο 111 του Νόμου 4446/2016, ο οποίος προέβλεπε μια σειρά εργαλείων, αλλά ποτέ αυτά δεν ψηφίστηκαν σε εφαρμογή του νόμου…

Άλλο «μιρκο-ιδιοκτήτης» και άλλο «μεγαλο-διαχειριστής» Airbnb

Διαφορετική αντιμετώπιση θα υπάρξει στις εταιρείες ή τους διαχειριστές που εκμισθώνουν πολλά ακίνητα, ενώ αλλαγές θα τεθούν και στη φορολογία.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους διαχειριστές ακινήτων και τις μεγάλες εταιρείες, αυτό που εξετάζεται είναι:

1. να μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα

2. και να λάβουν ειδικό σήμα λειτουργίας

3. σε αυτές τις περιπτώσεις θα επιβληθεί ΦΠΑ

4. και τέλος διαμονής, όπως και στα ξενοδοχεία.

Για τους «μικρο – ιδιοκτήτες»

Όσον αφορά στους «μικρο – ιδιοκτήτες» (1-2 ακίνητα) θα θεσπιστούν:

1. περιορισμοί ως προς τον αριθμό των κατοικιών που μπορούν να εκμισθώνονται από ένα ΑΦΜ

2. διαμόρφωση χρονικών ορίων ως προς τη μίσθωση των κατοικιών για βραχυχρόνια μίσθωση, σε συνεργασία με τους Δήμους

Επιβολή ΦΠΑ στο Airbnb, γενικώς

Σήμερα οι ιδιοκτήτες, που είναι στο Airbnb, δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν ΦΠΑ.

Από το 2025, όμως, αυτό θα αλλάξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα υπάρχει ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, το ΦΠΑ θα παρακρατείται από την πλατφόρμα και θα αποδίδεται στο ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να μη χρειαστεί οι «μικρο – ιδιοκτήτες» να ανοίξουν βιβλία.

Υπάρχει Νόμος, αλλά…

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 είχε ψηφιστεί νόμος που περιλάμβανε σειρά «εργαλείων» για τον περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ωστόσο δεν εκδόθηκε ποτέ υπουργική απόφαση προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί.

ΝΟΜΟΣ 4446/2016 [Άρθρο 111 – AirBnB]

Στο Άρθρο 111 ο Νόμος 4446/2016 προέβλεπε «Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 19/05/2017].

Στην παράγραφο 8 προέβλεπε πολύ συγκεκριμένα:

8. ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:

α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.

β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

9. ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ των υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ορίζονται οι όροι συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εκάστοτε ψηφιακή πλατφόρμα.

10. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την έναρξη ισχύος και τη λειτουργία του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και για τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, τη διενέργεια του ελέγχου, τα όργανα επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 5, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Tags: