«Αυτό που φοβάται περισσότερο η δειλία είναι οι αποφάσεις»

«Αυτό που φοβάται περισσότερο η δειλία είναι οι αποφάσεις»

Σέρεν Κίρκεγκορ (1813 – 1855, Δανός φιλόσοφος)