«Αυτός που μπορεί να δημιουργεί απεχθάνεται να καταστρέφει»

«Αυτός που μπορεί να δημιουργεί απεχθάνεται να καταστρέφει»

Λαμαρτίνος (1790 – 1869, Γάλλος ποιητής & Φιλέλληνας)