Ανακαλύφθηκε κιβωτιόσχημος τάφος στους Κάτω Αμπελοκήπους

Ανακαλύφθηκε κιβωτιόσχημος τάφος στους Κάτω Αμπελοκήπους

Στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών και έρευνας πεδίου, στη βάση της προσπάθειας θεσμικής προστασίας των πολιτισμικών πόρων της Νότιας Μεσσηνίας, ανακαλύφθηκε τάφος στον οικισμό των Κάτω Αμπελοκήπων του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Ειδικότερα, σε απόκρημνο σημείο πυκνής δενδρώδους βλάστησης, στα όρια του εν λόγω ιστορικού οικισμού, εντοπίστηκε κιβωτιόσχημος τάφος μήκους περίπου 1,5 μέτρου. Σε σχέση με την αρχιτεκτονική του, ο τάφος είναι σκαμμένος σε μαλακό βράχο και φέρει εσωτερική επένδυση από λίθινες πλάκες, ενώ το σχήμα του είναι ορθογώνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες ντόπιων, ο τάφος ήρθε στο φως κατά το παρελθόν, ύστερα από εκδήλωση μικρού κατολισθητικού φαινομένου, ως απόρροια ελλιπούς ευστάθειας των πρανών του εδάφους της περιοχής. Υποστηρίζεται ακόμη ότι κατά το παρελθόν είχαν εντοπιστεί ανθρώπινα οστά στο σημείο του τάφου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η μορφολογία του εδάφους της περιοχής όσο και η σύστασή του αποτελούν ικανές συνθήκες ώστε ο εν λόγω κιβωτιόσχημος τάφος να αποτελεί τμήμα ενός μεσαιωνικού νεκροταφείου, ενώ η παρουσία μεσαιωνικού οχυρού με πολεμίστρες σε κοντινή απόσταση θα μπορούσε να ενισχύσει την εκτίμηση αυτή.

Σε κάθε περίπτωση, η ανακάλυψη του εν λόγω τάφου αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής, καθώς εμπλουτίζει σημαντικά το πολιτισμικό απόθεμα του τόπου, ενώ επιβεβαιώνει την αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια κατοίκησης της περιοχής που βρίσκεται σήμερα ο οικισμός των Κάτω Αμπελοκήπων.

Στη βάση αυτών, το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας απέστειλε αίτηση ενημέρωσης στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας σχετικά με την ανακάλυψη του εν λόγω τάφου. Ώστε ακολούθως να διενεργηθεί αυτοψία από την εν λόγω υπηρεσία και να υπάρξει τεκμηρίωση και θεσμική προστασία τόσο του ανακαλυφθέντος τάφου όσο και τυχόν άλλων, καθώς και του μεσαιωνικού οχυρού με τις πολεμίστρες που βρίσκεται σε μικρή απόσταση. Έτσι, τα εν λόγω μνημεία θα αποτελέσουν μια επισκέψιμη τοπική ενότητα, που θα αναδεικνύει την πολιτισμική και ιστορική συνέχεια της περιοχής και του ιστορικού οικισμού.