Διαχείριση απορριμμάτων: Ερωτηματικά για την ευρωπαϊκή ή μη χρηματοδότηση του έργου

Διαχείριση απορριμμάτων: Ερωτηματικά για την ευρωπαϊκή ή μη χρηματοδότηση του έργου

Σοβαρά ερωτήματα για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του μεγάλου έργου διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκύπτουν από απάντηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε ερώτημα δικηγόρου που εκπροσωπεί διαμαρτυρόμενους κατοίκους από τη Σκάλα Λακωνίας, αλλά και το Δήμο Ευρώτα.

Ο δικηγόρος Ανδρέας Μπακόπουλος ζήτησε επίσημα ενημέρωση για το εάν, τελικά, υπάρχει απόφαση χρηματοδότησης του έργου από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε.

Στην απάντηση που του απέστειλε η Ειδική Υπηρεσία, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του φακέλου του μεγάλου έργου “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” και, ως εκ τούτου, δεν έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Αυτό εγείρει ερωτηματικά ως προς τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει περί ευρωπαϊκής χρηματοδότησης του έργου.
Β.Β.