Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Αναστολή αποχής των δικηγόρων από υποθέσεις Νομικής Βοήθειας

Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Αναστολή αποχής των δικηγόρων από υποθέσεις Νομικής Βοήθειας

Την αναστολή της αποχής των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους σε όλες τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας.

Επίσης, αποφασίσθηκε η συνέχιση μέχρι 31 Οκτωβρίου της στοχευμένης αποχής των δικηγόρων Καλαμάτας από τις ποινικές δίκες α’ βαθμού, όπου εκδικάζεται, μεταξύ άλλων, αδίκημα προβλεπόμενο εκ της διατάξεως του άρθρου 187 ΠΚ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας έλαβε τις αποφάσεις αυτές λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων.