Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας: Αποχή για να μην κλείσει το Πρωτοδικείο

Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας: Αποχή για να μην κλείσει το Πρωτοδικείο

Αποχή των δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας από τo ακροατήρια των δικαστηρίων, από τις 18 έως και τις 29 Σεπτεμβρίου, αποφάσισε το Διοικητικό του Συμβούλιο, για να μην κλείσει ούτε ένα Πρωτοδικείο και δη της Κυπαρισσίας.

Το Δ.Σ. συνεδρίασε προχθές με θέμα την αποχή των μελών από τα καθήκοντά τους για τους κάτωθι λόγους:

«1. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, διότι ο νέος δικαστικός χάρτης (“Καλλικράτης της Δικαιοσύνης”) που προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης και προβλέπει δημιουργία Περιφερειακών Δικαστικών Δομών και κατάργηση οργανικών θέσεων Δικαστικών Δομών, ισοδυναμεί με κατάργηση –κλείσιμο Πρωτοδικείων.

2. Πάγια θέση του δικηγορικού σώματος ως προς το Δικαστικό Χάρτη, όπως αυτή έχει προκύψει δυνάμει και της από 20/07/2023 αποφάσεως της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, είναι ότι τα προβλήματα στην απονομή της Δικαιοσύνης δεν επιλύονται με κατάργηση ή συγχώνευση δικαστικών σχηματισμών-Πρωτοδικείων, αλλά με τον εκσυγχρονισμό και την ενοποίηση των δικονομικών κανόνων, την αύξηση της χρηματοδότησης, τη δημιουργία υλικοτεχνικών υποδομών και τις προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων

3. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην επιχειρούμενη προσπάθεια από το υπουργείο Δικαιοσύνης να συνδεθεί η τυχόν κατάργηση-συγχώνευση Πρωτοδικείων με τη χρήση ψηφιακών μέσων (τηλεδίκες) και την εξάλειψη της φυσικής παρουσίας των δικηγόρων στα ακροατήρια».

Μετά δε τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 και την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που θα διεξαχθεί στη Χίο, θα συγκληθεί γενική συνέλευση προς περαιτέρω ενημέρωση των μελών και λήψη αποφάσεων.

Του Ηλία Γιαννόπουλου