Δημοπρατείται η μονάδα αφαλάτωσης νερού στη Μάνη

Δημοπρατείται η μονάδα αφαλάτωσης νερού στη Μάνη

Οι όροι διακήρυξης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού που θα δημοπρατήσει το σημαντικό έργο της εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Δυτικής Μάνης, εγκρίθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΑΑ) με 496.000 ευρώ και ο διαγωνισμός δημοπράτησης αναμένεται πριν από το τέλος του 2023. Από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση με τον εργολάβο που θα αναδειχθεί, το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσα σε 18 μήνες.

Στον Άγιο Νικόλαο
Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μίας μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού παραγωγής 1.000 κ.μ. την ημέρα πόσιμου νερού για την υδροδότηση μέρους της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Το έργο περιλαμβάνει και τη διασύνδεση της μονάδας με τις λοιπές υποδομές της περιοχής.

Η μονάδα θα τοποθετηθεί σε οικόπεδο στην περιοχή «Μέσα Ντολός» της Κοινότητας Αγίου Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης, πλησίον της ήδη λειτουργούσας γεώτρησης.

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από το Δήμο Δυτικής Μάνης και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Νερό στα χωριά
Κύριος σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης, για εξασφάλιση της επάρκειας νερού, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Έτσι θα εξασφαλιστεί η αποδοτική διαχείριση πόσιμου ύδατος, η διαφύλαξη και η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά πρωτίστως η πρόληψη των κινδύνων για την υγεία των κατοίκων.

Το σημείο που θα εγκατασταθεί η μονάδα βρίσκεται σε γήπεδο λίγο πριν από την είσοδο του Αγίου Νικολάου (Σελίνιτσα).

Το έργο θα λύσει το σημαντικό πρόβλημα υδροδότησης στα χωριά της Πλάτσας, στα Ρίγκλια, στο Νομιτσί, στον Άγιο Νίκωνα και στη Λαγκάδα.

Της Βίκυς Βετουλάκη