Δήμος Καλαμάτας Στη δημοσιότητα ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα 2024

Δήμος Καλαμάτας Στη δημοσιότητα ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα 2024

Δόθηκε στη δημοσιότητα το προσχέδιο προϋπολογισμού 2024 του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με αρ. οικ. 63726/28-07-23 των υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών (ΦΕΚ 4795/28-07-23) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης» και τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού διαβιβάζεται προς την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας για γνωμοδότηση (συνεδρίαση στις 15/9 και ελλείψει απαρτίας στις 18/9) και προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, η οποία θα συνεδριάσει άμεσα μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης για έγκριση εισήγησης.

Ακολούθως, θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλεί προς έγκριση στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Επίσης, το τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας για το 2023 διαβιβάζεται για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης (συνεδρίαση στις 15/9 και ελλείψει απαρτίας στις 18/9) και θα ακολουθήσει η εισαγωγή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας η οποία θα συνεδριάσει άμεσα μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης για έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να το ψηφίσει.

Μπορείτε ΕΔΩ να δείτε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2024 του Δήμου Καλαμάτας.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καλαμάτας έτους 2024.