Εγκρίθηκε η σύναψη έξι ετήσιων συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη «Φάρις»

Εγκρίθηκε η σύναψη έξι ετήσιων  συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη «Φάρις»

Έξι προσλήψεις στην Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «Φάρις» περιλαμβάνει η απόφαση της υπουργού Εσωτερικών, Νίκης Κεραμέως, για την έγκριση πρόσληψης 272 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη 29 συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΝΠΙΔ της χώρας.

Για τη «Φάρις» η απόφαση προβλέπει τη σύναψη έξι συμβάσεων μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα έτος.