Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Καλαμάτας

Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Καλαμάτας

Υπεγράφη από το δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας AMCO Α.Β.Ε.Ε. σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Καλαμάτας», με προϋπολογισμό μελέτης 309.863,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Το εν λόγω έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για το Δήμο.

Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα.

Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στο σταθμό. Το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες.