«Κάθε στιγμή είναι η τελευταία γιατί είναι μοναδική»

«Κάθε στιγμή είναι η τελευταία γιατί είναι μοναδική»

Μαργκρίτ Γιουρσενάρ (1903 – 1987, Γαλλίδα συγγραφέας)