ΚΕΔΕ: Αντιδράσεις από δημάρχους για το νέο νομοσχέδιο

ΚΕΔΕ: Αντιδράσεις από δημάρχους  για το νέο νομοσχέδιο

Την αναβολή συζήτησης για μετά τις δημοτικές και περιφερειακές της 8ης Οκτωβρίου του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για  την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των ΟΤΑ, την κατάργηση των ΝΠΔΔ των Δήμων και άλλων διατάξεων, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ζήτησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιο, ο οποίος παρευρέθη στην προχθεσινή συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.

Ο λόγος που η ΚΕΔΕ θέτει θέμα αναβολής, όπως εξήγησε ο πρόεδρός της Λάζαρος Κυρίζογλου, είναι, πρώτον, για να υπάρξει πλήρης συζήτηση και ανάλυση όλων των νέων δεδομένων που εισάγει το εν λόγω νομοσχέδιο και, δεύτερον, για να ληφθούν υπόψη οι επικουρικές προτάσεις και βάσεις που θέτει η Αυτοδιοίκηση.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου για το σύστημα διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σύμφωνα με την εισήγηση των Επιτροπών της ΚΕΔΕ, Θεσμών και Διαφάνειας και Οικονομικών των ΟΤΑ, την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η ΚΕΔΕ, μεταξύ των άλλων, προτείνει:

Το ποσοστό αύξησης των άμισθων αντιδημάρχων να παραμείνει στο 1/3 όπως και όλες οι πρόνοιες του προηγούμενου νόμου για την αύξηση του αριθμού των αντιδημάρχων στις περιπτώσεις συνένωσης πρώην Δήμων και Κοινοτήτων.

Να προβλεφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία ο δήμαρχος, όταν για κάποιον λόγο παραιτηθεί από τη θέση του, να παραμείνει δημοτικός σύμβουλος, εφόσον το επιθυμεί.

Να μη θεσμοθετηθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής και αντ’ αυτού, να υπάρξουν εγγράφως κατατεθειμένες τρεις ερωτήσεις ανά δημοτική παράταξη, οι οποίες και θα συζητούνται στην επικείμενη συνεδρίαση του Τακτικού Δημοτικού Συμβουλίου. Εναλλακτικά, να πραγματοποιείται αυτή η ειδική συνεδρίαση κάθε τέσσερις μήνες με εγγράφως κατατεθειμένες 20 ερωτήσεις, με ταυτόχρονη τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάργηση του σταδίου των ερωτήσεων και επερωτήσεων .

Για τη συγκρότηση και εκλογή Δημοτικής Επιτροπής, στην οποία συνενώνονται η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής, προτείνεται η διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος.

Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις (άρθρο 24-25-26) του νομοσχεδίου για την κατάργηση των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στους Δήμους, τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών στους Δήμους και τη λύση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στους Δήμους, η ΚΕΔΕ προτείνει:

-Να παραμείνει ως έχει το ισχύον καθεστώς και μετά τις εκλογές σε συνεργασία με το υπουργείο να συζητηθεί το θέμα

-Στο πλαίσιο μιας μεταβατικής διαδικασίας να κινητροδοτηθεί η διαδικασία κατάργησης των ΝΠΔΔ και πάντα σε εθελοντική βάση

-Να διατηρηθούν σε κάθε Δήμο μία Δημοτική Επιχείρηση και μία Σχολική Επιτροπή

-Να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών που θα στελεχώσουν τις επιτροπές που συστήνονται στους Δήμους για την καλύτερη διαχείριση θεμάτων των ΝΠΔΔ που καταργούνται

-Σε περίπτωση ψήφισης του νόμου, να ληφθεί πρόνοια αναδρομικής ισχύος 2 ετών για τους Δήμους που κατήργησαν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Δημοτικές Επιχειρήσεις  και να αυξηθεί ο αριθμός των αντιδημάρχων και για αυτούς.