Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Καλογερικού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στη σήραγγα Καλογερικού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τη Δευτέρα σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη και ειδικότερα εντός της σήραγγας Καλογερικού / κατεύθυνση προς Καλαμάτα.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομίας, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τη χ/θ 168,400 έως και τη χ/θ 169,300 (σήραγγα Καλογερικού/ κατεύθυνση προς Καλαμάτα), με στόχο την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα (25/9/2023) και ώρα 07.00 έως την Παρασκευή (29/9/2023) και ώρα 16.00, θα γίνει παράκαμψη της κυκλοφορίας προς Καλαμάτα και μετάθεσή της στον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Αθήνα (Καλογερικό Α).

Από τον κλάδο αυτό θα εξυπηρετούνται αμφότερες οι κατευθύνσεις και θα διατίθεται μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (contraflow).

Η Τεχνική Εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες, καθώς και να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων.