Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Στούπα για τα έργα ανάπλασης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Στούπα για τα έργα ανάπλασης

Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας θα ισχύσουν στη Στούπα του Δήμου Δυτικής Μάνης, καθώς από Δευτέρα ξεκινούν και πάλι οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου ανάπλασης «Βελτίωση παραλιακής οδού οικισμού Στούπας Κοινότητας Νεοχωρίου Δήμου Δυτικής Μάνης».

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν μέχρι και 15 Νοεμβρίου είναι οι εξής:

-Απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχήματος σε τμήμα της παραλιακής οδού του οικισμού της Στούπας σε μήκος 185 μέτρων

-Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των υφιστάμενων οδών, βόρεια και νότια του αποκλεισθέντος τμήματος, ως κάτωθι:

*Βόρεια: από επαρχιακή οδό δια μέσου της κεντρικής δημοτικής οδού πρόσβασης στην παραλία Καλογριάς, συνέχεια στην παραλιακή οδό μήκους 75 μέτρων και επιστροφή στην επαρχιακή οδό δια μέσου της δημοτικής οδού Δράκου

*Νότια: είσοδος από τη δημοτική οδό με κατεύθυνση προς νότο, κίνηση επί της παραλιακής σε τμήμα μήκους περίπου 170 μέτρων και έξοδος προς νότο 

-Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης παντός είδους οχήματος, εκατέρωθεν των οδών και διαδρομών που περιλαμβάνονται σε αυτές τις ρυθμίσεις. 

Ο ανάδοχος του έργου «Κοινοπραξία Φιλανδριανός Παναγιώτης του Κωνσταντίνου – Θεοδωρόπουλος Σταύρος του Γεωργίου» υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την απαιτούμενη οδική σήμανση, καθώς και για τη λήψη όλων των μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.