Μνημείο χαρακτήρισε κτήριο στα Αλτομιρά το υπουργείο Πολιτισμού

Μνημείο χαρακτήρισε κτήριο στα  Αλτομιρά το υπουργείο Πολιτισμού

Ως μνημείο χαρακτηρίσθηκε με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού διώροφο κτίσμα που βρίσκεται στα Αλτομιρά του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων, το διώροφο κτίσμα φερόμενης ιδιοκτησίας Ulf Backmeyer, που βρίσκεται στα Αλτομιρά, πρόκειται για αγροτική κατοικία, χαρακτηριστικό δείγμα του κτηριακού τύπου παραδοσιακής (λαϊκής) κατοικίας της εποχής, με χαρακτηριστική τυπολογία, μορφολογία και κατασκευαστική δομή. Αποτελεί δε τεκμήριο της εξέλιξης της περιοχής στα τέλη του 19ου αιώνα από αρχιτεκτονική, οικονομική, πολιτισμική και πολιτιστική άποψη.

Μετά την εν λόγω απόφαση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση επί του κτηρίου (επισκευή, συντήρηση, προσθήκη) ή οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα πλησίον αυτού χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί η έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του.

Η απόφαση χαρακτηρισμού έχει ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.