Νέες υποτροφίες από τη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Νέες υποτροφίες από τη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκήρυξε «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας».

Με την προκήρυξη αυτή οι υποτροφίες που έχει χορηγήσει και συνεχίζει να χορηγεί από το 2010 η Εκκλησία της Μεσσηνίας σε απόρους φοιτητές είναι 104, το δε χρηματικό ποσό που έχει διατεθεί μέχρι τώρα και θα διατεθεί το 2023, ανέρχεται σε 1.100.000 ευρώ. Επιπλέον των υποτροφιών σημαντικό ποσό έχει διατεθεί ως έκτακτο φοιτητικό βοήθημα σε 200 φοιτητές της Μεσσηνίας

Κατηγορίες

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν οι παρακάτω κατηγορίες φοιτητών:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

Χορηγούνται τέσσερις (4) υποτροφίες ετησίως σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές/τριες με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν σε ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην των Θεολογικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), οι οποίοι/ες κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

Χορηγείται μία (1) υποτροφία ετησίως σε νεοεισαχθέντα προπτυχιακό φοιτητή/τρια με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτά στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο οποίος/α κατάγεται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή του/της σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένει εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

Χορηγείται μία (1) υποτροφία ετησίως σε νεοεισαχθέντα προπτυχιακό φοιτητή/τρια με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτά στην Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διαμένει εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ-ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «Εις μνήμην Βασιλείου Αποστολάκη»

Χορηγούνται «εις μνήμην Βασιλείου Αποστολάκη» οκτώ (4) υποτροφίες ετησίως σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες που φοιτούν σε Τμήματα ή Σχολές Υγείας των ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διέμεναν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες στη Γραμματεία του Ταμείου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, Μητροπολίτου Μελετίου 13, ΤΚ 24.100, Καλαμάτα.

Ημερομηνίες και ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών:

Παρασκευή 6/10/2023 και ώρα: 17.00-19.00

Σάββατο 7/10/2023 και ώρα: 10.00-12.00

Εκτός των συγκεκριμένων ημερομηνιών και ωρών καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή, η δε 7η Οκτωβρίου 2023 είναι η καταληκτική ημερομηνία και πέραν αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Τηλ. επικοινωνίας: 6937482151

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: taamfimm@yahoo.gr.