Προχωρά η ανάθεση της μελέτης για τη στερέωση μέρους των τειχών του Κάστρου Καλαμάτας

Προχωρά η ανάθεση της μελέτης για τη στερέωση μέρους των τειχών του Κάστρου Καλαμάτας

Επείγει η αποκατάσταση των επικίνδυνων στατικά τμημάτων του

Αργά (αλλά τουλάχιστον γίνονται) βήματα από το υπουργείο Πολιτισμού για την ανάθεση των αναγκαίων μελετών, προκειμένου να γίνει αποκατάσταση και στερέωση των επικίνδυνων στατικά τμημάτων των τειχών του Κάστρου Καλαμάτας.

Χθες, από το Τμήμα Μελετών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού δόθηκε η έγκριση του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων για την ανάθεση «Εκπόνησης μελέτης λήψης μέτρων στερέωσης και αποκατάστασης τμημάτων των τειχών του Κάστρου Καλαμάτας».

Μελέτες

Το έργο των μελετών έχει ενταχθεί από το 2022 στο ΕΣΠΑ με απόφαση της υπουργού Λίνας Μενδώνη με το συνολικό ποσό των 115.000 ευρώ.

Αφορά δε, στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης για την αποκατάσταση τμημάτων των τειχών του κάστρου που έχουν υποστεί ζημιές.

Μετά το σεισμό του 1986 το κάστρο παρουσιάζει μεγάλες ζημιές, ενώ έκτοτε έχουν γίνει αρκετές επισκευές και ενισχύσεις. Παρά τις επεμβάσεις που υλοποιήθηκαν, όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία της οχύρωσης που παρουσιάζουν στατικά προβλήματα και ρηγματώσεις, όπως ο νοτιοδυτικός προμαχώνας του εσωτερικού περιβόλου, ορισμένα τμήματα ανατολικά του ακρόπυργου (donjon), καθώς και τμήματα του ανατολικού εξωτερικού περιβόλου, ειδικότερα στην περιοχή όπου βρίσκεται από το 1935 μία από τις δεξαμενές υδροδότησης του Δήμου Καλαμάτας, οι αγωγοί της οποίας διέρχονται τα τείχη του κάστρου.

Στατική επάρκεια

Το καλοκαίρι του 2022 έγιναν εκτεταμένες κοπές δέντρων (πεύκων) και αποκλαδώσεις εντός του κάστρου, προκειμένου, αφενός, να αποφορτιστούν τα τείχη από τις βλάβες που προκαλούσε το ριζικό σύστημα των δέντρων και, αφετέρου, να απομειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Οι αποκλαδώσεις κατέδειξαν τα στατικά προβλήματα, κυρίως στο ανατολικό τμήμα του ακρόπυργου, αλλά και στο ΝΔ προμαχώνα. Το Φεβρουάριο δε που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο Κάστρο Καλαμάτας από μέλη του ΚΑΣ και στελέχη του υπουργείου, προκειμένου να διαπιστωθούν βλάβες που έχουν παρουσιαστεί και γενικότερα η κατάσταση διατήρησης των τειχών.

Το έργο που έχει εγκριθεί αφορά στην εκπόνηση μελετών τμημάτων του κάστρου που είναι απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλισθεί η στατική επάρκεια του μνημείου, ενώ θα συμβάλλουν (μετά την υλοποίησή τους σε επόμενη φάση) στην υλοποίηση του σχετικού έργου για την ανάδειξη του οχυρωματικού μνημείου.

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες:

-Τρισδιάστατη αποτύπωση κάστρου Καλαμάτας

-Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης ακρόπυργου donjon κάστρου Καλαμάτας

-Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης ΝΔ προμαχώνα Κάστρου Καλαμάτας.

-Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης περιμετρικού τείχους του άνω και κάτω οχυρωματικού περίβολου κάστρου Καλαμάτας.

-Συμπληρωματική εδαφοτεχνική μελέτη τμημάτων Κάστρου Καλαμάτας.

Της Βίκυς Βετουλάκη