Προχωρούν ΔΗΠΕΘΕ και κτήριο της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας

Προχωρούν  ΔΗΠΕΘΕ και κτήριο  της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας

Αυτοψία στα εν εξελίξει έργα που αφορούν στην αξιοποίηση του διώροφου κτηρίου της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας και την αναβάθμιση του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, πραγματοποίησε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.

Εκεί ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών, οι οποίες εξελίσσονται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το μεν έργο «Αξιοποίηση – αναβάθμιση –εκσυγχρονισμός συγκροτήματος κτηρίων Δημοτικού Θεάτρου Καλαμάτας και περιβάλλοντος χώρου» είναι προϋπολογισμού μελέτης  916.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και Δημοτικούς Πόρους.

Το δε έργο «Αξιοποίηση του διώροφου κτηρίου της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας», με προϋπολογισμό μελέτης 831.000,00 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους, έχοντας ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».