Σε δημόσια διαβούλευση νέο υδροηλεκτρικό έργο στη Μεσσηνία

Σε δημόσια διαβούλευση νέο  υδροηλεκτρικό έργο στη Μεσσηνία

Στα σκαριά βρίσκεται ακόμα ένα έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα και συγκεκριμένα μικρό υδροηλεκτρικό στη Νέδα Μεσσηνίας.

Πρόκειται για μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) ισχύος 0,90 MW στον ποταμό Νέδα στη Δημοτική Ενότητα Είρας του Δήμου Οιχαλίας.

Σε διαβούλευση
Σύμφωνα με το ypodomes, το έργο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 25/10/2023 από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Φορέας υλοποίησης του υδροηλεκτρικού στη Μεσσηνία είναι η εταιρεία «Υδροδυναμική Πελοποννήσου».

Συνοπτικά το έργο συνίσταται σε μια εγκατάσταση εκμετάλλευσης της διαθέσιμης παροχής, χωρίς εγκαταστάσεις αποταμίευσης του νερού, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση της πτώσης των 53,50 μέτρων που δημιουργείται τοπικά. Ο υδροηλεκτρικός σταθμός θα εκμεταλλεύεται μήκος κοίτης του ρέματος 1.600 μ. περίπου.

Θέση εγκατάστασης

Θα αποτελείται από διάταξη υδροληψίας τοποθετημένη σε απόλυτο υψόμετρο 627,5 μ. από αγωγό προσαγωγής του νερού διαμέτρου Φ1200, συνολικού μήκους 1445,64 μ., ο οποίος θα οδεύσει προς το μηχανοστάσιο του σταθμού παραγωγής στο υψόμετρο φυσικού εδάφους 579,00 μ. και κτήριο στο οποίο θα στεγάζεται ο Η/Μ εξοπλισμός του έργου.

Η θέση εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής εντοπίζεται σε σημείο που δεν υπάρχει δρόμος πρόσβασης και πρέπει να κατασκευαστεί ένας νέος, μόνιμης πρόσβασης. Χαράχτηκε και με μήκος μόλις 212,12 μ. από το υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο δίκτυο, με κλίση έως 12% κατέρχεται στο σημείο που επιλέχθηκε ως θέση του εργοστασίου.

Η απόσταση του μηχανοστασίου του ΜΥΗΣ από την πλησιέστερη υφιστάμενη γραμμή Μ.Τ. είναι 350 μ., καθώς υπάρχει δίκτυο μέσης τάσης στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον οικισμό Ανδρίτσαινα με τον οικισμό Νέδα και στη συνέχεια με τον οικισμό Κακαλέτρι.

Ο τρόπος σύνδεσης του υπό μελέτη ΜΥΗΕ δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη και αφορά στη ΔΕΗ, ως υπεύθυνη του δικτύου.