Σύμβαση Δήμου Δυτικής Μάνης με την Αναπτυξιακή για τις μελέτες δέκα έργων

Σύμβαση Δήμου Δυτικής Μάνης  με την Αναπτυξιακή για τις μελέτες δέκα έργων

H σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Μάνης και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μεσσηνίας εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Μάνης, προκειμένου να προχωρήσει η εκπόνηση μελετών και η ωρίμανση έργων της περιοχής.

Οι πόροι για την υλοποίηση της σύμβασης προέρχονται από το Δήμο Δυτικής Μάνης και ανέρχονται σε 223.448 ευρώ.

Οι μελέτες και τα έργα
Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μεσσηνίας και του δημάρχου Δυτικής, Μάνης Δημήτρη Γιαννημάρα, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφορά στην υλοποίηση των εξής μελετών:

-Εκπόνηση Φωτογραμμετρικού Διαγράμματος κύριας δημοτικής οδού του οικισμού Στούπας. Πρόκειται για τμήμα μήκους περίπου 530 μ.

-Εκπόνηση μελέτης για το έργο «Αποκατάσταση κατολίσθησης οδού Πλάτσα – Αγ. Δημήτριος», προς υποβολή στην Πρόσκληση του ΥΠΕΣ με τίτλο «Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού».

-Εκπόνηση μελέτης για το έργο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Καλυβών Κοινότητας Προσηλίου», προς υποβολή στην Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

-Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού παραπλεύρως νέας δεξαμενής και εγκατάστασης εξοπλισμού υφιστάμενου αντλιοστασίου στην κοινότητα Δολών.

-Επικαιροποίηση μελέτης τοίχου αντιστήριξης στον Ι. Ν. Σωτήρος στην Κάτω Χώρα Εξωχωρίου.

-Μελέτη προστασίας και ανάδειξης καλντεριμιών Πλάτσας. Αφορά στην εκπόνηση οριστικής μελέτης ανάπλασης τμήματος των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Πλάτσας.

-Μελέτη προστασίας και ανάδειξης καλντεριμιών Καστανέας.

-Μελέτη ανάπλασης παραλιακής οδού κοινότητας Αγ. Νικολάου (Β’ φάση). Περιλαμβάνει την περιοχή από το σημείο που τελείωνε η μελέτη της α΄ φάσης (έργο σε εξέλιξη) έως και την παραλία Πανταζή.

-Μελέτη κατασκευής κλειστού γηπέδου μπάσκετ στην Κοινότητα Στούπας. Περιλαμβάνει την κατασκευή κλειστού γηπέδου μπάσκετ εντός οικοπέδου επιφάνειας 1.273,97 τ.μ., παραχωρημένου στο Δήμο Δυτικής Μάνης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

-Μελέτη διάνοιξης οδού προς Ντουμπίτσια Κοινότητας Εξωχωρίου. Αφορά στη διάνοιξη τμήματος οδού μήκους 3 χλμ περίπου.

Της Βίκυς Βετουλάκη