Συνεχίζονται στο Δήμο Οιχαλίας οι καθαρισμοί και οι διευθετήσεις χειμάρρων και ρεμάτων

Συνεχίζονται στο Δήμο Οιχαλίας οι καθαρισμοί και οι  διευθετήσεις χειμάρρων και ρεμάτων

Παράταση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου δόθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκλήρωση του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Οιχαλίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, το οποίο εκτελείται από την εταιρεία «Αφοί Παναγιωτόπουλοι Ο.Ε.».

Το έργο προβλέπει καθαρισμούς και εκβαθύνσεις ποταμών και χείμαρρων για την προστασία ιδιοκτησιών από πιθανότητα πλημμύρας σε επιλεγμένες θέσεις, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και σαζανέτ σε ποταμούς και χείμαρρους, εργασίες κοπής δέντρων εντός της κοίτης ποταμών και χειμάρρων.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 25% και έχουν γίνει οι εξής εργασίες:

-Καθαρισμός ρέματος «Κωνσταντινέικο» από γέφυρα Πολίχνης προς Αγριλόβουνο σε μήκος 1.600 μ.

-Καθαρισμός ρεμάτων και τεχνικών στη Μέλπεια

-Διευθέτηση χειμάρρου «Βία» στο Διαβολίτσι, στις θέσεις Μάσταινα και Άγιοι  Θεόδωροι.       

Ο ανάδοχος ζήτησε παράταση ολοκλήρωσης του έργου, καθώς έγινε δεκτή η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών που είχε καταθέσει λόγω μη πληρωμής λογαριασμού.