Ξεκινά από Δήμους και Περιφέρειες η καταχώρηση όλων των έργων σε Μητρώο

Ξεκινά από Δήμους και Περιφέρειες  η καταχώρηση όλων των έργων σε Μητρώο

Πρόταση για μπόνους ή πρόστιμα στον ανάδοχο αν ολοκληρώνει έγκαιρα ή καθυστερεί ένα έργο

Η σύσταση του Εθνικού Μητρώου Υποδομών με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης βρίσκεται προ των πυλών και αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές αρχίζει η καταχώρηση όλων των έργων. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, μιλώντας στο συνέδριο  ITC 2023, συνδέοντας  παράλληλα τη χρηματοδότηση της Αυτοδιοίκησης με τη λειτουργία του Μητρώου Υποδομών. Μάλιστα, ο κ. Στασινός πρότεινε, όταν μία τεχνική εταιρεία ολοκληρώνει εγκαίρως ένα έργο, να λαμβάνει bonus, όταν όμως το καθυστερεί, να πληρώνει κάποιο πρόστιμο.

Αρχίζει η καταχώρηση των έργων

«Αυτό το πληροφοριακό σύστημα θα μας δίνει την ταυτότητα των υποδομών της χώρας, από τα χαρακτηριστικά της κατασκευής ως το εάν και πότε έχουν συντηρηθεί. Θα μας λύσει τα χέρια και θα ενισχύσει τη λογοδοσία», σημείωσε ο κ. Στασινός, εξηγώντας πως το έργο είναι ήδη έτοιμο πριν από το χρονοδιάγραμμά του και θα σταλεί σε περιφερειάρχες και δημάρχους αμέσως μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Προκειμένου, δε, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να εντάξουν τις υποδομές τους στο Εθνικό Μητρώο Υποδομών, αναλαμβάνοντας και τις αναλογούσες ευθύνες, ο κ. Στασινός πρότεινε να συνδεθεί αυτό με τους πόρους που θα λαμβάνουν για τη συντήρηση των εν λόγω έργων.

Σημειώνεται ότι το πρώτο στάδιο είναι η ανάπτυξη του Μητρώου Υποδομών σε ψηφιακή και δημόσια προσβάσιμη μορφή με τη συγκέντρωση των υποδομών της χώρας από όλους τους φορείς και το επόμενο, η ενεργοποίηση της συντήρησης των υποδομών, που αποτελεί και την επίτευξη του τελικού στόχου.

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση- παρακολούθηση του Εθνικού Μητρώου Υποδομών, δηλαδή όλες τις υποδομές και τα κτήρια που ανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα.

Μετά τις εκλογές

Για κάθε υποδομή και κτήριο που περιλαμβάνεται στο Μητρώο θα αναφέρονται ο χρόνος κατασκευής, ο αρμόδιος φορέας για τη συντήρηση και τον έλεγχό τους, τα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης και ελέγχου και ο χρόνος στον οποίο αυτές πρέπει να διενεργούνται.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση των φυσικών υποδομών μεγάλων έργων, όπως γέφυρες οδών και σιδηροδρόμων. Η εγκατάσταση εξοπλισμού διαδικτύου των πραγμάτων θα αποσκοπεί σε λήψη μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση της υποδομής, ώστε εγκαίρως να προγραμματίζονται οι ανάλογες συντηρήσεις ή να προλαμβάνονται μεγάλης κλίμακας ατυχήματα.

Αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές, όπως είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ξεκινά η διαδικασία καταχωρήσεων των έργων στο Εθνικό Μητρώο Υποδομών. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί προθεσμία εντός της οποίας οι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να δηλώσουν σε ειδική εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου τις υποδομές και τα κτήρια, η συντήρηση και ο έλεγχος των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητά τους.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων, εντός νέας προθεσμίας δύο μηνών η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα ελέγξει τις δηλώσεις και θα προβεί στην καταχώρηση στο Μητρώο των υποδομών και των κτηρίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί καμία δήλωση.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ προσδιόρισε ως μεγάλο στοίχημα την ανεύρεση των απαραίτητων πόρων για τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών, δεδομένου ότι τόσο το ΕΣΠΑ όσο και το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνονται σε νέα έργα. Παράλληλα, ο κ. Στασινός μίλησε για  την ανάγκη έναρξης μίας συζήτησης γύρω από το κρίσιμο ζήτημα των συμπληρωματικών έργων, ώστε να μην επηρεάζεται η ανθεκτικότητα με την οποία σχεδιάζονται οι κύριες υποδομές της χώρας, υπό το βάρος των πρόσφατων καταστροφών.