2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Εκπαιδευτικοί με Erasmus στο Issum της Γερμανίας

2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Εκπαιδευτικοί με Erasmus  στο Issum της Γερμανίας

Από τις 29 Σεπτεμβρίου ως τις 3 Οκτωβρίου οι καθηγήτριες του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας Πέρσα Κοτσονούρη, Σοφία Μουκίδου και Ελένη Στραβάκου έλαβαν μέρος στην πρώτη μετακίνηση του νέου κύκλου του διαπιστευμένου σχεδίου Erasmus+ με αρ. 2023-1-EL01-ΚΑ121-SCH-000121994, με στόχο την επιμόρφωση και κατάρτισή τους για την υιοθέτηση μεθόδων και τεχνικών Φρενέ κατά την μαθησιακή διαδικασία.

Συγκεκριμένα, οι καθηγήτριες παρακολούθησαν εργαστήρια μακράς διάρκειας στην ελεύθερη έκφραση και δημιουργία (ελεύθερο κείμενο-ποίηση, θεατρικό παιχνίδι, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες) στο πλαίσιο της επιμόρφωσης στην παιδαγωγική Φρενέ, που διοργανώνεται από το γερμανικό δίκτυο Kooperative fur Freinet Padagogik.

Η επιμόρφωση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η συγκεκριμένη τεχνική βοηθά το μαθητή να εκφραστεί ελεύθερα μέσα σε ένα ασφαλές και δημοκρατικό κλίμα και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Παράλληλα, οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και εργαστήρια μικρότερης διάρκειας, όπως η «Ελεύθερη έκφραση και πολιτειότητα», «Για ένα καλύτερο σχολείο» και «η Ελεύθερη έκφραση στην τέχνη». Επιπλέον, η υπεύθυνη επικοινωνίας του σχεδίου, Πέρσα Κοτσονούρη, παρουσίασε σε εργαστήριο μικρής διάρκειας στους Γερμανούς συναδέλφους της τις δυνατότητες που προσφέρουν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές τα προγράμματα Erasmus+.

Να σημειωθεί ότι το 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας είναι διαπιστευμένος φορέας και έχει λάβει έγκριση για την εκπόνηση σχεδίων ως το 2027 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών(ΙΚΥ), τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.