Αμοιβή και στα μέλη των εφορευτικών

Αμοιβή και στα μέλη των εφορευτικών

Χρηματική αποζημίωση θα λάβουν για πρώτη φορά τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών στις αυτοδιοικητικές εκλογές τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης Κυριακής.

Όπως ήδη ανακοινώθηκε, την πρώτη Κυριακή τα μέλη των εφορευτικών θα λάβουν αποζημίωση ύψους 40 ευρώ και τη δεύτερη Κυριακή 30 ευρώ.

Δίκαιη απόφαση, καθώς ήταν οι μόνοι που δεν πληρώνονταν!
Β.Β.