Ανατροπές για ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί ως «δασικά» από απόφαση του ΣτΕ

Ανατροπές για ακίνητα που έχουν  χαρακτηριστεί ως «δασικά» από απόφαση του ΣτΕ

Πως προχωρά η εξέταση των αντιρρήσεων

Απόφαση – βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας φέρνει ανατροπές για τα ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί ως «δασικά» στους χάρτες. Ουσιαστικά η νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θέτει σε αμφισβήτηση τις χαμηλής ανάλυσης αεροφωτογραφίες του 1945, ενώ περιορίζει την αρμοδιότητα της Επιτροπής Δασολογίου, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

Ταυτόχρονα, η απόφαση, εφόσον υπάρχουν ιδιοκτησιακά και πολεοδομικά στοιχεία, θέτει σε αμφισβήτηση άλλες αιτιολογίες αποφάσεων κύρωσης του δασικού χάρτη, δείχνοντας ως αποκλειστική κατεύθυνση αυτές οι αποφάσεις να ακυρωθούν και οι υποθέσεις να επανεξεταστούν από τη διοίκηση, ώστε να αναμορφωθούν οι δασικοί χάρτες.

Η νέα απόφαση του ΣτΕ είναι πιλότος για τις χιλιάδες υποθέσεις ακινήτων που έχουν λάβει δασικό χαρακτηρισμό στους κυρωμένους δασικούς χάρτες για το 95% της επικράτειας. Αφορά και «στη διαδικασία επεξεργασίας αντιρρήσεων και κύρωσης των δασικών χαρτών, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο ευρίσκεται η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών», για κάθε ακίνητο σε κάθε περιοχή.

Χαμηλή ανάλυση αεροφωτογραφιών

Στην υπό εξέταση υπόθεση υπάρχει αδυναμία ακριβούς προσδιορισμού της θέσης του ακινήτου ως προς τα όρια του οικισμού, λόγω της χαμηλής ανάλυσης των αεροφωτογραφιών του 1945 και του πολύ μικρού εμβαδού του. Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνεται, ακόμα και η διοίκηση στο έγγραφο των απόψεών της προς το δικαστήριο συνομολογεί ότι δεν μπορεί να οδηγηθεί σε ασφαλές συμπέρασμα ως προς τη χρήση της επίμαχης έκτασης.

«Προκύπτουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τα ακριβή όρια του οικισμού και τη θέση του επίμαχου ακινήτου εντός ή εκτός των ορίων αυτού, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση στο έγγραφο των απόψεών της προς το δικαστήριο συνομολογεί ότι δεν μπορεί να οδηγηθεί σε ασφαλές συμπέρασμα ως προς τη χρήση της επίμαχης εκτάσεως, η οποία βρίσκεται οριακά εκτός των ορίων του οικισμού της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, λόγω της χαμηλής ανάλυσης των αεροφωτογραφιών του 1945 και του πολύ μικρού εμβαδού της, ενώ στα προσκομισθέντα από την αιτούσα συμβολαιογραφικά έγγραφα η επίμαχη ιδιοκτησία με το επ’ αυτής ανεγερθέν κτίσμα αναφέρεται ως εντός σχεδίου.

Για το λόγο αυτόν, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος που αφορά στο περιληφθέν, στον κυρωθέντα χάρτη, ως δασικό τμήμα των 21,91 τ.μ. του ακινήτου της αιτούσας και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3889/2010, προκειμένου η αρμόδια για την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας διοικητική Αρχή, σε συνεργασία με την πολεοδομική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω προσκομισθέντα από την αιτούσα έγγραφα και στοιχεία, να εκφέρει αιτιολογημένη κρίση ως προς το ζήτημα αν το συγκεκριμένο ακίνητο εμπίπτει στα πραγματικά όρια του εν λόγω οικισμού», αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ΣτΕ.

Εξέταση αντιρρήσεων

Σε εξέλιξη, στο μεταξύ, βρίσκεται η διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν για τους δασικούς χάρτες, με το γενικό γραμματέα Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στάθη Σταθόπουλο, να επισημαίνει στον «Ελεύθερο Τύπο» ότι από τον Ιούλιο οι Επιτροπές Αντιρρήσεων εξετάζουν με πιο γοργούς ρυθμούς τις ενστάσεις των πολιτών.

«Υπάρχει αρκετή πρόοδος σε κάποιες περιοχές όπως η Αττική και η Πελοπόννησος, σε αντίθεση με την Κρήτη που καταγράφεται μεγάλο θέμα και θα υπάρξουν πρωτοβουλίες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτή τη στιγμή αναζητούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να επιλυθεί το πρόβλημα, θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η διαδικασία, πάντως, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2024, ενώ θα συγκροτηθούν και άλλες επιτροπές για να εξεταστούν όλα τα αιτήματα.