Έκπτωση αναδόχων έργων όταν το επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον

Έκπτωση αναδόχων έργων  όταν το επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον

Να περιοριστούν οι εισηγήσεις για παρατάσεις έργων ζητά ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου με έγγραφό του

Να εισηγούνται παρατάσεις έργων μόνον όταν είναι απολύτως απαραίτητο καλεί τα στελέχη των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων με σχετικό έγγραφό του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

“Παρά τις επαναλαμβανόμενες συστάσεις, παρατηρείται το εξόχως δυσάρεστο φαινόμενο να γίνονται εισηγήσεις για παρατάσεις ως προς την ολοκλήρωση των έργων, πέραν του οριζόμενου από το συμφωνημένο χρόνο” επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, από τον περιφερειάρχη, ο οποίος ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες να εντείνουν την προσοχή τους “στην επάρκεια, την πληρότητα και την ωριμότητα των μελετών”.

Όπως τονίζει ο περιφερειάρχης, οι δικαιολογημένες παρατάσεις, που ορίζονται επακριβώς από το νόμο, είναι απολύτως κατανοητές, όμως -συνεχίζει- με αδικαιολόγητες ή μη τεκμηριωμένες παρατάσεις “υπονομεύεται η αντικειμενικότητα των διαγωνισμών, επιβαρύνεται οικονομικά ο προϋπολογισμός, πλήττεται το κύρος της υπηρεσίας και προφανώς δεν υπάρχει ανανέωση και εκσυγχρονισμός του επαγγελματικού χώρου των αναδόχων”, ενώ “υπάρχουν και επιπτώσεις στην ποιότητα των έργων”.

Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι οι εισηγήσεις για παρατάσεις χωρίς επαρκή τεκμηρίωση και με την επίρριψη ευθύνης στην υπηρεσία θα συνεπάγονται “διοικητική έρευνα για παράβαση καθήκοντος”.

Καταλήγοντας, τονίζει ωστόσο ότι τα υπηρεσιακά στελέχη δε θα πρέπει να διστάζουν να προχωρούν σε έκπτωση του αναδόχου όταν αυτό επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον, καθώς η πλήρως στελεχωμένη νομική υπηρεσία της Περιφέρειας θα τους παράσχει την απαραίτητη νομική υποστήριξη.