ΕΣΠΑ για νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Επιδότηση έως και 60%, με δημιουργία μιας θέσης εργασίας

ΕΣΠΑ για νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Επιδότηση έως και 60%, με δημιουργία μιας θέσης εργασίας

ΠΡΟδημοσιεύθηκε η Δράση «ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων». Ουσιαστικά, στα γενικά σημεία ισχύουν όσα και για το πρόγραμμα τουρισμού (βλέπετε παραπάνω).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ

1. Εξαιρούνται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της Εστίασης, του Λιανικού Εμπορίου και του Τουρισμού

2. Επιλέξιμοι είναι ΚΑΔ Υπηρεσιών και Χονδρικού Εμπορίου και Μεταποίησης, που θα διευκρινιστούν απόλυτα με την Προκήρυξη / Πρόσκληση του προγράμματος.

3. Προϋπολογισμός έργων:

-Χονδρικού Εμπορίου και Υπηρεσιών έως 100.000 ευρώ

-Μεταποίησης έως 400.000 ευρώ

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ (μιας ή περισσότερων) ΕΡΓΑΣΙΑΣ (που θα αντιστοιχούν συνολικά τουλάχιστον σε ένα πλήρες 8ωρο ή μειωμένα ωράρια και ωρομίσθια περισσοτέρων ατόμων συνολικά 2.080 ωρών το χρόνο) μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος