Μέχρι 13 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για τις υποτροφίες “Λυκούργος Σκιάς”

Μέχρι 13 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για τις υποτροφίες “Λυκούργος Σκιάς”

Σε εκτέλεση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και με σεβασμό στην επιθυμία του διαθέτη, ως εκπρόσωπος του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης “Λυκούργος Σκιάς” ο δήμαρχος Καλαμάτας ανακοίνωσε ότι για τους αποφοίτους σχολικού έτους 2021-2022 (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) θα χορηγηθούν από το κληροδότημα δύο (2) υποτροφίες εκ των αποδεδειγμένα άπορων νέων οι οποίοι αρίστευσαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2022, προερχόμενων από το Δήμο Καλαμάτας και αποφοιτούντων με άριστη επίδοση από Λύκεια της Καλαμάτας, προκειμένου να συνεχίσουν και για όσον χρόνο συνεχίζουν αδιακόπτως και ευδοκίμως τις σπουδές τους σε ανώτερα και ανώτατα πνευματικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Δήμο Καλαμάτας (τμήμα Παιδείας) ως τη Δευτέρα 13/11/2023, επισυνάπτοντας αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου, αντίγραφο βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022, βεβαίωση εγγραφής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επίσης, θα πρέπει να συνυποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά ΔΟΥ, αντίγραφα Ε9 από ΔΟΥ και αντίγραφα Ε3 από ΔΟΥ (εφόσον υποβάλλονται) των ετών 2019, 2020 και 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν (και να αποδεικνύουν) τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Να έχουν φοιτήσει κατά το σχολικό έτος 2021-2022 και να έχουν λάβει απολυτήριο με άριστα, δηλαδή 18,1 και άνω [ΓΕΛ: άρθρ. 104 του Ν.4610/2019 (Α ΄70) όπως ισχύει – ΕΠΑΛ: άρθρ. του Ν.4610/2019 (Α΄70)].

Να έχουν συγκεντρώσει τον υψηλότερο βαθμό μορίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ο οποίος θα πρέπει να είναι από 18.000 μόρια και άνω. Σημειώνεται ότι ο αριθμός μορίων πρέπει να αφορά στα κύρια μαθήματα στα οποία εξετάζονται όλοι/ες οι μαθητές /τριες.

Ο αριθμός μορίων των ειδικών μαθημάτων δε λαμβάνεται υπόψη.

Να προκύπτει ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι δημότης (του Δήμου Καλαμάτας) την τελευταία τριετία (από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καλαμάτας (Αθηνών 99 κτήριο Β’, γραφείο 324) και στο τηλέφωνο 2721 3-60764-60704.