Μετρήσεις από εργαστήριο και αναλύσεις ζητούν οι κάτοικοι της Καλλιρρόης

Μετρήσεις από εργαστήριο και αναλύσεις  ζητούν οι κάτοικοι της Καλλιρρόης

Για τη λειτουργία της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων

Προτάσεις για την πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη και εργαστηρίου, που θα κάνουν μετρήσεις και αναλύσεις στην περιοχή της Καλλιρρόης για την επιβάρυνση που μπορεί να υπάρχει από τη λειτουργία της μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, κατέθεσε στο Δήμο Οιχαλίας ο πρόεδρος της Κοινότητας Χρήστος Κυριακόπουλος.

Οι προτάσεις του έρχονται μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας, που αποδέχτηκε το αίτημα του κ. Κυριακόπουλου να γίνουν μετρήσεις στην περιοχή.

Προτάσεις

Στο έγγραφό του ο κ. Κυριακόπουλος ζητά να γίνουν άμεσα ενέργειες από το Δήμο, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα στην περιοχή είναι πολύ μεγάλο, και πριν από τη δημιουργία της όποιας ρύπανσης (αν και, όπως τονίζει, ο ίδιος ήδη έχει αρχίσει ο χώρος να ρυπαίνεται), να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν την όποια μεταβολή υπάρχει στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κυριακόπουλος προτείνει συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό του ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) που διαθέτει ιδιόκτητα επιστημονικά εργαστήρια πιστοποιημένα και διαπιστευμένα και την πρόσληψη ως ειδικού επιστημονικού συνεργάτη του δρος μηχανικού-γεωλόγου, τ. πανεπιστημιακό του ΕΚΠΑ, τ. διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, επιστημονικού ερευνητή του ΟΗΕ, Αλέξανδρου Τζίτζιρα, προκειμένου να ελέγξει αν έχει γίνει σωστά η κατασκευή της εγκατάστασης της μονάδας.

Τα αιτήματα και προτάσεις του προέδρου της Κοινότητας Καλλιρρόης στηρίζουν και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτιστικών Συλλόγων Χωριών του Δήμου Οιχαλίας, η Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων της Καλλιρρόης και των γύρω χωριών και η Σουηδική Κοινότητα της Καλλιρρόης «Ο Ελαιώνας».