Παράταση έως το Δεκέμβριο για την κυκλοφοριακή μελέτη της Δυτικής Μάνης

Παράταση έως το Δεκέμβριο για την  κυκλοφοριακή μελέτη της Δυτικής Μάνης

Δόθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο

Παράταση για τρεις μήνες δόθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της περιοχής στην προγραμματική σύμβαση για την κυκλοφοριακή μελέτη στο Δήμο Δυτικής Μάνης.

Αντικείμενό της αποτελεί η ανάπτυξη κυκλοφοριακής μελέτης στο πλαίσιο της οποίας θα εξετασθούν ενδελεχώς ζητήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης και οδικής ασφάλειας του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Με τη νέα παράταση η μελέτη πρέπει να παραδοθεί έως 13 Δεκεμβρίου 2023.

Κυκλοφοριακή μελέτη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης προχώρησε στην απόφαση σύνταξης της μελέτης, καθώς θεωρεί ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση που παρατηρείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στις περιοχές του Δήμου επιβαρύνει το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, επηρεάζοντας κατ’ επέκταση την ομαλή κυκλοφορία και τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης, εγείροντας ζητήματα οδικής ασφάλειας.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί αποτελεί η ανάπτυξη κυκλοφοριακής μελέτης, στο πλαίσιο της οποίας θα εξετασθούν ενδελεχώς ζητήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης και οδικής ασφάλειας του Δήμου Δυτικής Μάνης, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα πορίσματα και προτάσεις.

Καταγραφή

Συγκεκριμένα, θα γίνει:

-Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

-Προτάσεις Κυκλοφοριακής Οργάνωσης

-Διαχείριση Στάθμευσης

-Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας

-Υποστήριξη σε λοιπά συγκοινωνιακά ζητήματα της περιοχής μελέτης.

Σημειώνεται ότι στο πρώτο μέρος της μελέτης θα γίνει απογραφή του οδικού δικτύου της περιοχής, η οποία θα περιλαμβάνει:

-Κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου. Θα απογραφούν οι ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (κατευθύνσεις κίνησης οχημάτων, μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, οδοί ήπιας κυκλοφορίας), τα στοιχεία της διατομής των οδών (αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας, κατάσταση οδοστρώματος και πεζοδρομίων/ πεζοδρόμων)

-Ιεράρχηση του οδικού δικτύου (πρωτεύουσα και δευτερεύουσα αρτηρία, συλλεκτήρια, τοπική, ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομος), βάσει των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της κάθε οδού

-Καταγραφή υφιστάμενων σηματοδοτούμενων κόμβων, διαβάσεων πεζών

-Καταγραφή υφιστάμενων προγραμμάτων σηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της μελέτης θα γίνει και καταγραφή των ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής τα τελευταία 10 έτη τουλάχιστον. Με βάση αυτά τα στοιχεία θα γίνει ανάλυση επικινδυνότητας κόμβων και οδικών τμημάτων και θα διερευνηθούν τα αίτια.

Της Βίκυς Βετουλάκη