Παρέμβαση των Επιμελητηρίων για τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Παρέμβαση των Επιμελητηρίων  για τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Ζητούν να ενταχθούν εστίαση, λιανικό εμπόριο και μικρά ξενοδοχεία

Την ενίσχυση, στο νέο ΕΣΠΑ, της εστίασης και του λιανικού εμπορίου, όπως και των μικρών ξενοδοχειακών μονάδων, ζητά με επιστολή – παρέμβαση στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

«Αστοχία»

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, στους επιχειρηματικούς κλάδους της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού στην Περιφέρειά μας έχει δημιουργηθεί έντονος προβληματισμός. Με την προδημοσίευση του προγράμματος «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων», εξηγούν, διαπιστώθηκε ο αποκλεισμός των κωδικών αριθμών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) που εντάσσονται η εστίαση και το λιανικό Εμπόριο. «Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι στρέφονται στους συγκεκριμένους κλάδους λόγω της τουριστικής ανάπτυξης στην περιφέρειά μας και η μη συμμετοχή αυτών σε ένα ακόμη χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θα βοηθήσει στην ανάπτυξή τους, αλλά και τη δημιουργία τους, θα επιφέρει όχι μόνο επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων στην αγορά, αλλά θα δημιουργήσει και ένα αίσθημα αδικίας», επισημαίνεται στην επιστολή.

Επίσης, αναφέρουν ότι στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών Επιχειρήσεων» προβλέπεται η ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού. Δεν υπάρχει, ωστόσο, πρόβλεψη για επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και οι δομές τους χρήζουν εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Επιπροσθέτως, δεν υπάρχει μέριμνα για τα ξενοδοχεία που ανήκουν στην κατηγορία των 3*** και κάτω, που- σύμφωνα με επίσημα στατικά στοιχεία- αποτελούν το 75% της τουριστικής δύναμης της περιοχής.

«Συνεπώς, αποτελεί αστοχία για μία ακόμη φορά να μην προβλέπεται η ένταξη τους σε ένα ακόμη αναπτυξιακό πρόγραμμα με στόχο την αναβάθμισή τους, αφού το ίδιο συνέβη με τη Δέσμη Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”, καθώς και με τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 – Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων, που ναι μεν τους δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν, αλλά και πάλι με “άπιαστες” χρονικές προϋποθέσεις», υπογραμμίζεται στον υπουργό.

Ζητούν να ενταχθούν

Καταλήγοντας το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου τονίζει στην επιστολή του ότι μετά την οικονομική κρίση, την ενεργειακή κρίση, αλλά και την πανδημία του κορωνοϊού, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να λειτουργούν με γνώμονα την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε εύρος, χωρίς αποκλεισμούς, και να αποτελούν διεξόδους για τους εν δυνάμει επενδυτές.

Ζητούν, λοιπόν, είτε να συμπεριληφθούν οι δύο αυτοί κλάδοι, μαζί με αύξηση του προϋπολογισμού, στην οριστική πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων», είτε να υπάρξει ξεχωριστή Δράση ενίσχυσης των κλάδων του λιανικού εμπορίου και της εστίασης, για να καταστεί εφικτή η συμμετοχή όλων των δραστηριοτήτων χωρίς αποκλεισμούς.

Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, ζητούν να σχεδιαστεί μία νέα δράση, που θα αφορά στα υφιστάμενα μικρά ξενοδοχεία (3*** και κάτω), τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της περιφερειακής οικονομίας της Πελοποννήσου.