Πιλοτικό πρόγραμμα για το μάζεμα της ελιάς από ανέργους

Πιλοτικό πρόγραμμα για  το μάζεμα της ελιάς από ανέργους

Τη μετεγκατάσταση 500 ανέργων από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να εργαστούν εποχικά στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στη συγκομιδή της ελιάς, προβλέπει πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, με το πρόγραμμα αυτό επιχειρείται να δοθούν κίνητρα στους ανέργους της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να μετακινηθούν από την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα, όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό.

Το πρόγραμμα αφορά σε χορήγηση επιδόματος στους ανέργους για κάλυψη εξόδων μετακίνησης και μετεγκατάστασης, το οποίο καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι ωφελούμενοι απασχολούνται στη συγκομιδή της ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2024.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι του επιδόματος μετακίνησης και μετεγκατάστασης για την προώθηση της απασχόλησης, είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ. των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των ΠΕ Κοζάνης (ΚΠΑ2 Κοζάνης και Πτολεμαΐδας), ΠΕ Φλώρινας (ΚΠΑ2 Φλώρινας και Αμυνταίου), ΠΕ Καστοριάς (ΚΠΑ2 Καστοριάς) και ΠΕ Γρεβενών (ΚΠΑ2 Γρεβενών), που επιθυμούν να μετακινηθούν από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα (συγκομιδής της ελιάς).

Οι δυνητικά ωφελούμενοι, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία αίτηση συμμετοχής. Η ηλεκτρονική αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα www.dypa.gov.gr της ΔΥΠΑ.

Το ύψος του επιδόματος
Το επίδομα των δικαιούχων καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης για τη μετάβαση και την επιστροφή και έως το ποσό των 250 ευρώ και τα έξοδα μετεγκατάστασης και έως το ποσό των 250 ευρώ μηνιαίως. Για τον καθορισμό του ποσού του επιδόματος που αφορά στα έξοδα μετεγκατάστασης λαμβάνονται υπόψη το ύψος του μισθώματος και οι ημέρες ασφάλισης του εργαζόμενου.

Ειδικότερα, ο εργαζόμενος λαμβάνει ποσό επιδότησης που ανέρχεται στο ύψος του μισθώματος και όχι πέραν των 250 ευρώ, εφόσον πραγματοποιήσει τουλάχιστον 10 ημέρες ασφάλισης.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος πραγματοποιήσει λιγότερο από 10 ημέρες ασφάλισης το μήνα, τότε το ποσό επιδότησης μειώνεται κατά 1/10 για κάθε ημέρα ασφάλισης που υπολείπεται των δέκα (10) ημερών.