“Προκρίθηκε” η μελέτη του «Μορέα» για το αντιπλημμυρικό της Καλαμάτας

“Προκρίθηκε” η μελέτη του «Μορέα» για το αντιπλημμυρικό της Καλαμάτας

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος

Με την υπογραφή του γενικού διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Δημόπουλου, στις 20 Οκτωβρίου, το υπουργείο… άναψε το πράσινο φως στη μελέτη του «Μορέα» για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Καλαμάτας. Έτσι, θα πάρει και πάλι μπροστά ένα σημαντικό έργο υποδομής για την πόλη.

Παρά τις αρνητικές γνωματεύσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου Καλαμάτας στη συνάντηση που είχε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, με τον υφυπουργό Υποδομών, Νίκο Ταχιάο, την περασμένη Πέμπτη, φαίνεται ότι ανακοινώθηκε στον πρώτο η απόφαση του υπουργείου.

Το επόμενο διάστημα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Δήμου, ο υφυπουργός θα επισκεφθεί την Καλαμάτα, για να τεθούν επί τάπητος ορισμένα “ακανθώδη” ζητήματα, όπως είναι αυτό της διάνοιξης του σκεπαστού μέρους του Νέδοντα ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποδέχεται ασυζητητί το επίμαχο θέμα.

Θέση της είναι να μην υπάρξει τέτοιου είδους παρέμβαση, αλλά αν η κατάσταση φτάσει στο μη παρέκει, τότε θα αποδεχτεί την αρχική μελέτη του “Μορέα”, με τον αστερίσκο ότι το τμήμα θα σκεπαστεί και πάλι. Βέβαια, όλα θα κριθούν στη διαδικασία της οριστικής μελέτης του έργου, γι’ αυτό και πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις.

Τι προβλέπει η απόφαση

Μεταξύ άλλων, στην απόφαση του υπουργείου αναφέρονται τα εξής για το έργο: “Για τα πρόσθετα υδραυλικά έργα στην περιοχή της Καλαμάτας που μελετήθηκαν και ενσωματώνονται δια της παρούσας απόφασης στον περιβαλλοντικά εγκεκριμένο σχεδιασμό του έργου και είναι βάσει της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προβλέπονται:

 • Έργο παροχέτευσης απορροών των εξωτερικών λεκανών των ρεμάτων Ελαφογκρέμη και Λαγκάδας στο ρέμα Καραμπογιά μέσω υδραυλικής σήραγγας και έργα διαχείρισης υδάτων (λεκάνες συγκράτησης φερτών μετά των αναγκαίων εκατέρωθεν διευθετήσεων ανάντη της Περιμετρικής οδού και μικρής κλίμακας αναβαθμοί για “θραύση” ενέργειας στα ρέματα Ελαφογκρέμη, Λαγκάδας και Καραμπογιά).
 • Έργο διευθέτησης του ρέματος Καραμπογιά από την έξοδο υδραυλικής σήραγγας μέχρι τη συμβολή στον ποταμό Νέδοντα.
 • Έργο αναδιευθέτησης και εκβάθυνσης του ποταμού Νέδοντα στο τμήμα από εκβολή έως το ανάντη όριο της σημερινής διευθέτησης (γέφυρα της οδού Σπάρτης). Έργο παροχέτευσης απορροών της ανάντη λεκάνης του ρέματος Καλαμίτσι και τμήματος της λεκάνης του ρέματος Βέλιουρα στον ποταμό Νέδοντα.
 • Επίσης, πριν από την έναρξη των εργασιών, να γίνει ενημέρωση των οικείων Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, αναφορικά με τις εργασίες, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αλληλεπικαλύψεις επί του σχεδιασμού.
 • Πριν από την έναρξη των πρόδρομων/προπαρασκευαστικών εργασιών, να γίνει τοπογραφική αποτύπωση των χώρων επέμβασης, εκ της οποίας θα προσδιοριστούν: τα ακριβή όρια, οι απαιτούμενες εκτάσεις κατάληψης, οι συνθήκες του χώρου (περιβαλλοντικές – κλιματολογικές – υδρολογικές – γεωλογικές – γεωφυσικές – τεκτονικές και γενικές συνθήκες που επικρατούν και διέπουν την περιοχή) και θα δηλώνεται ότι ο ανάδοχος: έχει επιθεωρήσει και ελέγξει το χώρο επέμβασης, τον περιβάλλοντα χώρο αυτού και τυχόν υφιστάμενες υποδομές ή κατασκευές επί, υπέρ ή υπό αυτού, έχει εξετάσει και είναι ενήμερος για τις υφιστάμενες συνθήκες, το έδαφος και το υπέδαφος, τη μορφή και τη φύση και άλλες σχετικές ιδιότητες του χώρου επέμβασης, έχει εξετάσει και ικανοποιείται όσον αφορά στα μέσα και τα δικαιώματα πρόσβασης στους χώρους επέμβασης, έχει εξετάσει και είναι ενήμερος για τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και το χρόνο και τις μεθόδους εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να αποτραπούν επιπτώσεις σε τρίτα πρόσωπα.
 • Εφόσον από την τοπογραφική αποτύπωση των χώρων επέμβασης προκύψει η ανάγκη μόνιμης κατάληψης πρόσθετων εκτάσεων, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες απαλλοτρίωσης.
 • Στις περιπτώσεις εμπλοκής με αντίστοιχα υδραυλικά έργα του Δήμου Καλαμάτας, να ληφθεί υπόψη ο υφιστάμενος σχεδιασμός τους, ως προς την επάρκειά του και τη δυνατότητα της ασφαλούς παροχέτευσης των πρόσθετων ποσοτήτων υδάτων. Εφόσον απαιτηθεί η επέμβαση σε υφιστάμενο τεχνικό έργο άλλου φορέα ή Αρχής, απαιτείται να προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη του (κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος).
 • Σχετικά με τον εργοταξιακό θόρυβο και τις δονήσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλίζεται ότι το επίπεδο θορύβου βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων σε συμμόρφωση τους όρους της ΑΕΠΟ.
 • Να διευκρινιστεί το είδος του τεχνικού έργου στο ρέμα Καραμπογιά και εντός της ζώνης προστασίας του Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλία με κατάθεση αναλυτικής τεχνικής περιγραφής, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της περιοχής, στο οποίο οφείλει να είναι προσαρμοσμένο. Μετά τον έλεγχο της ανωτέρω τεχνικής περιγραφής θα ακολουθήσει η έγκριση ή μη από την αρμόδια ΕΦΑ Μεσσηνίας.
 • Να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικότερα τοπιολογικού χαρακτήρα, στα τμήματα διαπλάτυνσης του Νέδοντα με κατάλληλες φυτεύσεις δένδρων, καλλωπιστικών θάμνων κ.ά., καθώς και έργα αποκατάστασης του εδάφους και της βλάστησης, έργα που προβλέπονται ωστόσο και στη μελέτη”.

Α.Π.