Προς θεσμοθέτηση οι περιοχές του Δικτύου Natura στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προς θεσμοθέτηση οι περιοχές του Δικτύου Natura στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δε θα επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στα βουνά

Ολοκληρώνεται σταδιακά η σύνταξη και η έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης των Προστατευόμενων Περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη αποτελεί την επιστημονική μελέτη τεκμηρίωσης του Προεδρικού Διατάγματος και του Σχεδίου Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών Natura2000.

Πρόοδος μελετών
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1650/1986, η σύνταξη και έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης αποτελεί προαπαιτούμενο για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θεσμοθετείται ο χαρακτηρισμός των περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, οριοθετούνται διαβαθμισμένες ζώνες προστασίας και καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες ανά ζώνη.

Με σκοπό την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών υλοποιείται έργο με τίτλο «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου», το οποίο αποτελείται από δύο διακριτές μελέτες για διαφορετικές ομάδες περιοχών (10Α και 10Β).

Η πρώτη ΕΠΜ (10Α) αφορά οκτώ Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και τρεις Ζώνες Ειδικής Προστασίας του Δικτύου Νatura 2000 στη Νότια Πελοπόννησο (περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας και μέρος της Λακωνίας). Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης στις αρχές του 2022 και την ενσωμάτωση των σχολίων, αυτή η πρώτη μελέτη εγκρίθηκε με απόφαση του γενικού γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και αναμένονται σύντομα τα επόμενα βήματα προς την οριστική θεσμοθέτηση προστασίας της περιοχής.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η πορεία της δεύτερης ΕΠΜ (10Β), που περιλαμβάνει 19 περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Αυτή την περίοδο είναι σε δημόσια διαβούλευση, ενώ θα διαρκέσει μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023. Η ΕΠΜ 10Β αφορά σε Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας (μέρους).

Η υπό διαβούλευση μελέτη βρίσκεται αναρτημένη στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, όπου μπορούν να υποβληθούν και σχόλια επί αυτής.

Εκτιμάται ότι τους προσεχείς μήνες και η δεύτερη ΕΠΜ της Πελοποννήσου θα εγκριθεί, μετά την ενσωμάτωση των σχολίων της διαβούλευσης, ολοκληρώνοντας έτσι το πρώτο σημαντικό βήμα για τη θεσμοθέτηση προστασίας των περιοχών.

Χωρίς αιολικά πάρκα στα βουνά
Σύμφωνα με τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στις μελέτες, για το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκρίνεται υψηλή προστασία της βιοποικιλότητας και των σημαντικών προστατευτέων αντικειμένων (οικότοποι, χλωρίδα, πανίδα), με ταυτόχρονη συνύπαρξη των κύριων οικονομικών δραστηριοτήτων (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, τουρισμός).

Προτάσσεται, επίσης, ο ορεινός και εναλλακτικός τουρισμός και οι δραστηριότητες της φύσης, οι οποίες κρίνεται ότι συνάδουν με την προστασία της περιοχής. Οι υφιστάμενες χρήσεις προτείνεται να ρυθμίζονται χωρίς να περιορίζονται, εξασφαλίζοντας ήπια ανάπτυξη των περιοχών αυτών και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Χαρακτηριστικό, μάλιστα, είναι πως, σύμφωνα με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις των μελετών για την προστασία των περιοχών, εμβληματικοί και σημαντικοί από πλευράς βιοποικιλότητας ορεινοί όγκοι της Πελοποννήσου θα παραμείνουν στη φυσική τους σημερινή κατάσταση, χωρίς τα οικοσυστήματα να διαταραχτούν και να διασπαστούν από μεγάλα έργα. Έτσι, στον Ταΰγετο, το Μαίναλο, τη Ζήρεια, τον Πάρνωνα, τον Ολίγυρτο και τα Γεράνεια (που επίσης περιλαμβάνεται στη μελέτη) δε θα επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο μέλλον.

Να σημειωθεί ότι οι μελέτες έχουν συνταχθεί από την εταιρεία Nerco.
Β.Β.