Σήμερα Πιλοτική Δράση Ανακύκλωσης Βιοαποβλήτων: «Δήμος Καλαμάτας: Eco – Έτοιμος»

Σήμερα Πιλοτική Δράση Ανακύκλωσης Βιοαποβλήτων: «Δήμος Καλαμάτας: Eco – Έτοιμος»

Την πιλοτική Δράση Ανακύκλωσης Βιο-αποβλήτων «Δήμος Καλαμάτας: Eco – Έτοιμος» θα υλοποιήσει ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου,  και σήμερα Κυριακή, 22 Οκτωβρίου, στις 12.30 μετά το μεσημέρι, στο Πάρκο Τσέπης της οδού Χρυσανθέμων

«θα γιορτάσουμε όλοι μαζί την έναρξη» όπως αναφέρεται σε σχετικό κάλεσμα.

Στόχος είναι μέσω της πρακτικής εφαρμογής να καταλήξουν στις βέλτιστες πρακτικές που αφορούν στην ανακύκλωση των βιο-αποβλήτων και να εξασφαλίσουν την επίτευξη του στόχου ανακύκλωσης 55% μέχρι το 2025, όπως ορίζεται και από το Νόμο 4819/2021 που αφορά στην ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλήτων.

H δε συμμετοχή και γνώμη των συμπολιτών του Δήμου Καλαμάτας θα αποτελέσουν τα κριτήρια αξιολόγησης για την αποτελεσματικότητα της πιλοτικής δράσης.

Λίγα λόγια
Όπως αναφέρεται για πιλοτική δράση: «Η ανακύκλωση των οργανικών απορριμμάτων κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι κατά μέσο όρο το 40-45% των απορριμμάτων κάθε νοικοκυριού είναι βιο-απόβλητα.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται παρακάτω, ο Δήμος Καλαμάτας και ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου πρωτοπορούν συνδυάζοντας τους καφέ κάδους με βιο-φίλτρο με ένα σύνολο υποστηρικτικών υπηρεσιών που θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των πολιτών.

H πιλοτική δράση έρχεται να δώσει λύση στο σημαντικότερο πρόβλημα που έχουν οι πολίτες με τους κάδους απορριμμάτων, λόγω οσμών και εντόμων. Για αυτό και επιλέχθηκε ο καφέ κάδος με βιο-φίλτρο για την ανακύκλωση των βιο-αποβλήτων, ο οποίος:

-Αδρανοποιεί τις οσμές

– Μηδενίζει το ενδεχόμενο παρουσίας εντόμων και ζωυφίων

– Εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, προστατεύοντας την ανθρώπινη υγεία

– Αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας μακροπρόθεσμα

-Ενισχύει τη διαδικασία της σωστής κομποστοποίησης

-Μειώνει πολύ τη συχνότητα των αποκομιδών, με μεγάλη οικονομική εξοικονόμηση για το Δήμο

Στόχοι πιλοτικής δράσης

-20% ανακύκλωση βιοαποβλήτων ανά νοικοκυριό

-70% καθαρότητα βιοαποβλήτων

35 τόνοι μείωσης εκπομπών Co2e

30 τόνοι εκτροπής από την ταφή Βιο-αποβλήτων

100% Eco- Έτοιμοι, ικανοποιημένοι και περήφανοι πολίτες».