Συμπληρωματικά μέτρα για τις αντιπροσωπευτικές τιμές αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς

Συμπληρωματικά μέτρα για τις αντιπροσωπευτικές  τιμές αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 479/2010 για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ως αντιπροσωπευτικές αγορές για την εφαρμογή των μέτρων στον τομέα του ελαιολάδου ορίζονται οι Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας, Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου, Κέρκυρας και Λέσβου, ενώ ως αντιπροσωπευτικές αγορές για την εφαρμογή των μέτρων στον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς ορίζονται οι Περιφερειακές Ενότητες Χαλκιδικής, Άρτας, Καβάλας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας.

Για το ελαιόλαδο
Το πρώτο μέτρο αφορά στις αντιπροσωπευτικές τιμές αγοράς για το συμβατικό και βιολογικό ελαιόλαδο. Όπως αναφέρεται, το αργότερο το μεσημέρι (15.00) της Τρίτης κάθε εβδομάδας οι κατά τόπους αρμόδιες ΔΑΟΚ των αντιπροσωπευτικών αγορών ελαιολάδου και πυρηνελαίου υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις μέσες τιμές παραγωγού για όλες τις κατηγορίες ελαιολάδου και πυρηνελαίου που διακινήθηκαν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους την προηγούμενη εβδομάδα από Δευτέρα ως Κυριακή, καθώς και τις αντίστοιχες ποσότητες. Οι τιμές δίδονται σε ευρώ/100 kg ελαιολάδου ή πυρηνελαίου.

Οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ και αντιστοιχούν σε αυτές του ελαιολάδου χύμα, του παρθένου ελαιολάδου κατά την έξοδο από το ελαιοτριβείο και των άλλων κατηγοριών ελαιολάδου κατά την έξοδο εκ του εργοστασίου.

Επίσης, το αργότερο την 20ή ημέρα κάθε μήνα οι κατά τόπους αρμόδιες ΔΑΟΚ των αντιπροσωπευτικών αγορών βιολογικού ελαιολάδου υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις μέσες τιμές παραγωγού για τις κατηγορίες εξαιρετικού παρθένου και παρθένου βιολογικού ελαιολάδου που διακινήθηκαν στην περιοχή αρμοδιότητας τους τον προηγούμενο μήνα, καθώς και τις αντίστοιχες ποσότητες. Και αυτές οι τιμές δίδονται σε ευρώ/100 kg ελαιολάδου, είναι χωρίς ΦΠΑ και αφορούν στο χύμα βιολογικό ελαιόλαδο κατά την έξοδό του από το ελαιοτριβείο. Η αποστολή των ποσοτήτων συμβατικού και βιολογικού ελαιολάδου που διακινήθηκαν είναι υποχρεωτική για τον υπολογισμό της μέσης σταθμισμένης τιμής. Σε περίπτωση που δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές, δεν αποστέλλονται τιμές και ενημερώνεται σχετικά η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με βάση τα στοιχεία που λαμβάνει, υπολογίζει τη μέση σταθμισμένη τιμή για όλη τη χώρα και προβαίνει στις ανακοινώσεις που προβλέπονται.

Για τις επιτραπέζιες ελιές
Σε ό,τι αφορά τις επιτραπέζιες ελιές, το αργότερο στις 10 Ιανουαρίου κάθε έτους η αναγνωρισμένη Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς υποχρεούται να αποστέλλει, στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη μέση τιμή παραγωγού επιτραπέζιας ελιάς (χωρίς ΦΠΑ) ανά ποικιλία και ανά αντιπροσωπευτική αγορά για τη συγκομιδή του προηγούμενου ημερολογιακού έτους (1η Σεπτεμβρίου ως την 31η Δεκεμβρίου), καθώς και τις σχετικές ποσότητες που διακινήθηκαν. Οι τιμές δίδονται σε ευρώ/100 kg καρπού. Αφορούν, δε, σε ακατέργαστες ελιές που παραδίδονται από παραγωγούς στα σημεία παραλαβής των μεταποιητικών βιομηχανιών. Επίσης, η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς υποχρεούται να αποστέλλει στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη μέση σταθμισμένη τιμή επιτραπέζιας ελιάς για όλη τη χώρα.

Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με βάση τα στοιχεία που λαμβάνει, προβαίνει στις ανακοινώσεις που προβλέπονται.

Εξαιρετικά παρθένο και παρθένο
Για το εξαιρετικά παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο οι 5 πρώτες υπεραγορές λιανικής πώλησης με βάση την κατάταξη του ετήσιου κύκλου εργασιών (τζίρου), σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ετήσιους ισολογισμούς τους της προηγούμενης χρονιάς, υποχρεούνται στην αποστολή της τιμής λιανικής πώλησης σε εβδομαδιαία βάση (κάθε Τρίτη μέχρι το πέρας των εργασιών) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων για την εβδομάδα που προηγήθηκε.

Η τιμή αφορά στη μέση σταθμισμένη τιμή (χωρίς ΦΠΑ) που αντιστοιχεί σε:

-Συσκευασμένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε δοχεία έτοιμα προς διάθεση στον τελικό καταναλωτή και είναι εκφρασμένη σε ευρώ ανά 100 κιλά προϊόντος

-Συσκευασμένο παρθένο ελαιόλαδο σε δοχεία έτοιμα προς διάθεση στον τελικό καταναλωτή και είναι εκφρασμένη σε ευρώ ανά 100 κιλά προϊόντος

-Συσκευασμένο βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε δοχεία έτοιμα προς διάθεση στον τελικό καταναλωτή και είναι εκφρασμένη σε ευρώ ανά 100 κιλά προϊόντος.

Η τιμή μπορεί να συμπεριλαμβάνει εκπτώσεις ή εμπορικές συνεργασίες ή προώθηση όταν αυτές τιμολογούνται σε σχέση με το προϊόν και είναι γνωστό κατά τη στιγμή της κοινοποίησης των τιμών.

Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με βάση τα στοιχεία που λαμβάνει, υπολογίζει το μέσο όρο της λιανικής τιμής του εξαιρετικού παρθένου και παρθένου ελαιολάδου για όλη τη χώρα και προβαίνει στις ανακοινώσεις που προβλέπονται.

Της Βίκυς Βετουλάκη