Υπογράφηκε σύμβαση για τη συντήρηση των τοιχογραφιών στη Μονή Μαρδακίου

Υπογράφηκε σύμβαση για τη συντήρηση  των τοιχογραφιών στη Μονή Μαρδακίου

Η σύμβαση για τις σωστικές εργασίες συντήρησης και στερέωσης των τοιχογραφιών του Καθολικού της Ιεράς Μονής Μαρδακίου υπογράφηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με ανάδοχο εργολάβο.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στη δράση για την αποκατάσταση πυρόπληκτων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν στον ιστορικό αυτό ναό, από τη σύμβαση που υπογράφηκε, είναι οι εξής:

-Περιμετρική συγκράτηση κονιαμάτων και πλήρωση ρωγμών με κονίαμα

-Στερέωση ζωγραφικής επιφάνειας

-Προσωρινή συγκράτηση τμημάτων με τοποθέτηση ουδέτερου χαρτιού ή γάζας (οπλισμοί)

-Στερέωση αποκολλημένων περιοχών.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης, τις ανάγκες του έργου και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ενώ η ολοκλήρωση και η παράδοση του συνόλου τους θα γίνει έως τις 30 Ιουνίου του 2024. Το δε κόστος των εργασιών, σύμφωνα και με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, είναι 29.900 ευρώ.