Αυτοματοποιημένοι Έλεγχοι Προσαύξησης Περιουσίας από τον Ιανουάριο

Αυτοματοποιημένοι Έλεγχοι Προσαύξησης Περιουσίας από τον Ιανουάριο

«Στενό μαρκάρισμα» σε όλους όσοι κρύβουν εισοδήματα ετοιμάζει (συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2024) η ΑΑΔΕ, η οποία αποκτά άμεση πρόσβαση στα στοιχεία καταθέσεων, χορηγήσεων, επενδύσεων, θυρίδων, ακόμα και των ηλεκτρονικών πορτοφολιών.

Απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ορίζει τη σύσταση Συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας «Bank Account Nexus Crosscheck APPplication» – BANCAPP για την αυτοματοποιημένη διαβίβαση των αρχείων αιτημάτων άρσης απορρήτου χρηματοπιστωτικών δεδομένων.

«ΕΞΠΡΕΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Το νέο σύστημα θα δώσει τη δυνατότητα στις ελεγκτικές Αρχές να λαμβάνουν με εξπρές διαδικασίες και να επεξεργάζονται στοιχεία και πληροφορίες από τα πιστωτικά ιδρύματα για το ύψος των καταθέσεων, τους επενδυτικούς λογαριασμούς, τις πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, τις τραπεζικές θυρίδες, τους λογαριασμούς, αλλά και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια για τα ελεγχόμενα πρόσωπα.

ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τα στοιχεία αυτά θα αντιπαραβάλλονται με τις φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ύψος της κινητής περιουσίας και οι δαπάνες διαβίωσης δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που εμφανίζουν στην εφορία.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ «ΤΟΥ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΥ» ΜΕ 33%
Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται, θα θεωρείται αδικαιολόγητη η προσαύξηση περιουσίας και το υπερβάλλον ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 33%.

ΑΡΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Για την υποβολή αιτήματος άρσης πρέπει να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης της άρσης του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Στο νέο σύστημα θα πρέπει να διαβιβάζουν δεδομένα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ιδρύματα πληρωμών ,τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδας.

ΤΙ ΘΑ ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Τα στοιχεία που θα αποστέλλουν τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσδιορίζονται αναλυτικά στην απόφαση και αφορούν:

1. Καταθέσεις πρώτης ζήτησης και προθεσμιακές

2. Χορηγήσεις

3. Επενδυτικούς λογαριασμούς με παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.

4. Πιστωτικές κάρτες

5. Τραπεζικές θυρίδες

6. Λογαριασμούς Πληρωμών

7. Προπληρωμένες Κάρτες

8. Ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος