Ανοίγει ο δρόμος για το Master Plan του λιμανιού της Καλαμάτας

Ανοίγει ο δρόμος για το Master Plan του λιμανιού της Καλαμάτας

Κατατέθηκε νομοσχέδιο για τη διαχείριση και αξιοποίηση των εθνικών λιμένων

Νομοθετικές ρυθμίσεις που ανοίγουν το δρόμο για την ολοκλήρωση των Master Plan των λιμένων της χώρας που έχουν χαρακτηρισθεί διεθνούς ενδιαφέροντος ή εθνικής σημασίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως σημειώνεται από το υπουργείο, αντιμετωπίζονται πολεοδομικά ζητήματα στις χερσαίες ζώνες λιμένων για τους οποίους εγκρίνονται Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης, επικαιροποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο, ρυθμίζονται ζητήματα ρυμοτομικής φύσεως που έχουν ανακύψει και παρέχεται η δυνατότητα να εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα ειδικός οικοδομικός κανονισμός για τη ρύθμιση των ιδιαίτερων οικοδομικών προϋποθέσεων, στο πλαίσιο της ανάδειξης των λιμένων της χώρας.

Το λιμάνι της Καλαμάτας κατατάσσεται στους λιμένες εθνικής σημασίας της χώρας. Το Master Plan του, όμως, τα τελευταία χρόνια έχει «παγώσει». Έχει ολοκληρωθεί και αναμένονται οι τελικές εγκρίσεις από το αρμόδιο υπουργείο.

Ρυθμίσεις

Το νομοσχέδιο έχει τίτλο: «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου και λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις», ενώ θα είναι σε δημόσια διαβούλευση έως τις 13 Νοεμβρίου.

Περιλαμβάνει δε ρυθμίσεις αναφορικά με τη διαχείριση και την αξιοποίηση ελληνικών λιμένων που έχουν χαρακτηρισθεί διεθνούς ενδιαφέροντος ή εθνικής σημασίας.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα και με όσα παρουσίασε χθες η «Ναυτεμπορική», ορίζει αναφορικά με τους λιμένες:

Με τα Προεδρικά Διατάγματα που εγκρίνονται Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης Λιμένα (MasterPlan) και εκδίδονται με πρόταση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έπειτα από γνώμη της Ε.Σ.Α.Λ. (Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων) μπορεί να τροποποιούνται: Εγκεκριμένα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και άλλα σχέδια χρήσεων γης, κατά το μέρος που αφορούν χερσαίες ζώνες λιμένων.

Αν διαπιστώνεται αλληλοεπικάλυψη ορίων χερσαίων ζωνών λιμένων και περιοχών που εμπίπτουν σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεως, ρυμοτομικά σχέδια ή τοπικά ρυμοτομικά σχέδια του άρθρου 26 του ν. 1337/1983 (Α΄133), με τα ίδια Προεδρικά Διατάγματα μπορεί να τροποποιούνται τα σχέδια αυτά ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου Δήμου και τήρηση της διαδικασίας δημοσιότητας.

Επιπρόσθετα διατάξεις

Ακόμη, με Προεδρικό Διάταγμα μπορεί να εγκρίνεται ειδικός οικοδομικός κανονισμός για την ανέγερση κτηρίων και εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών και τη διαμόρφωση ακάλυπτων χώρων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένων, ενώ με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να εγκρίνονται προδιαγραφές για την εκπόνηση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης Λιμένων.

Με άλλο άρθρο του νομοσχεδίου δίδεται η δυνατότητα διατήρησης της αρτιότητας ενός οικοπέδου σε περιπτώσεις που δεν πληρούνται εφεξής οι προϋποθέσεις λόγω μείωσης του εμβαδού εξαιτίας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για τη διαπλάτυνση δημοτικών οδών, χωρίς αποζημίωση των ιδιοκτητών. Στις περιπτώσεις που η εναπομένουσα έκταση είναι μικρότερη του ποσοστού 70% της αρχικής έκτασης και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αρτιότητας, τότε αυτή απαλλοτριώνεται και αποζημιώνεται στο σύνολό της.

Το εν λόγω νομοσχέδιο εμπεριέχει επιπρόσθετα διατάξεις που αφορούν στα Κέντρα Δεδομένων (Data Centers) που σήμερα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες, σύγχρονες οικονομικές δραστηριότητες. Στην Ελλάδα το διάστημα αυτό βρίσκεται υπό κατασκευή ένας σημαντικός αριθμός Κέντρων Δεδομένων που δύναται να καταστήσουν τη χώρα κέντρο (hub) ψηφιακής οικονομίας.

Οι προτεινόμενες διατάξεις αφορούν στη λειτουργία των Data Centers και, μεταξύ άλλων, ζητείται από τα υφιστάμενα να γνωστοποιήσουν τη λειτουργία τους. Ειδικότερα, στο καθεστώς γνωστοποίησης υπάγονται αν παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τρίτους εφόσον έχουν ονομαστική ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής συνολικά ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) kW. Αν δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τρίτους, αλλά εξυπηρετούν αποκλειστικά ανάγκες άλλης οικονομικής δραστηριότητας (ιδία χρήση), υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, εφόσον έχουν ονομαστική ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής ίση ή μεγαλύτερη των χιλίων (1000) kW.