ΔΑΟΚ Τριφυλίας: «Η αλιεία στη χώρα μας είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία και τις παραδόσεις μας»

ΔΑΟΚ Τριφυλίας: «Η αλιεία στη χώρα μας είναι άρρηκτα δεμένη  με την ιστορία και τις παραδόσεις μας»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας, η οποία έχει προσδιοριστεί στις 21 Νοεμβρίου κάθε χρόνου, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  & Κτηνιατρικής Τριφυλίας ανέφερε σε μήνυμά της:

«Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Αλιείας αποτελεί αφορμή για να προβληθούν οι πολλαπλοί τρόποι με τους οποίους οι θάλασσες και τα αλιεύματα προσφέρουν στην κοινωνία με την εξασφάλιση τροφής και, κατ’ επέκταση, την επιβίωση στον πλανήτη μας.

Αποτελεί επίσης την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τις προκλήσεις και τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι πόροι από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών, το 70% των παγκόσμιων αποθεμάτων ψαριών πλήττεται από την υπεραλίευση, με αποτέλεσμα τα ιχθυοαποθέματα να έχουν φτάσει στα όριά τους.

Εκτιμάται ότι 4 από τα 17 μεγαλύτερα αλιευτικά πεδία του κόσμου θεωρούνται ήδη κατεστραμμένα, ενώ άλλα 9 βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Η αλιεία στη χώρα μας είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία και τις παραδόσεις μας. Οι αλιείς αποτελούν μια από τις πιο ευαίσθητες παραγωγικές τάξεις της πατρίδας μας, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία του ιχθυεμπορίου, διαχειριζόμενοι τα ιχθυοαποθέματα, τα οποία αποτελούν και εθνικό πλούτο.

Η ενδυνάμωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω υλοποίησης έργων υποδομής, προγραμμάτων εκπαίδευσης, θέσπισης συστήματος αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές, κητώδη και εισβολικά είδη, δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης, καθώς και άλλων δράσεων με παρόμοιο περιεχόμενο, είναι δράσεις που πρέπει να υποστηρίζονται για τη στήριξη της αλιείας.

Στόχος όλων μας πρέπει να αποτελέσει η στήριξη της βιώσιμης αλιείας σε επίπεδα που δε θέτουν σε κίνδυνο την αναπαραγωγή των αποθεμάτων των ψαριών και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν τις μεγαλύτερες δυνατές αποδόσεις στα δίχτυα των ψαράδων».