Δήμος Τριφυλίας: Συγκαλείται η Οικονομική Επιτροπή την Παρασκευή

Δήμος Τριφυλίας: Συγκαλείται η Οικονομική  Επιτροπή την Παρασκευή

Η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας συγκαλείται την προσεχή Παρασκευή, στη 1.00 μετά το μεσημέρι, με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα θέματα, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση της συνεδρίασης, έχουν ως εξής:

1) Έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης από το Δήμο Τριφυλίας στο δημοτικό υπάλληλο Μπούζα  Δημήτριο

2) Έγκριση δαπάνης για την ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής περιόδου 2024-2028

3) Έγκριση της με αριθ. 2500/2023 αποφάσεως δημάρχου Τριφυλίας σχετικά με τη μετακίνηση του με αριθ. κυκλ. ΚΗΗ-1847 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Τριφυλίας

4) Έγκριση της με αριθ. 2373/2023 αποφάσεως δημάρχου Τριφυλίας σχετικά με τη μετακίνηση του με αριθ. κυκλ. ΚΗΗ-4967 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Τριφυλίας

5) Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας οικ. έτους 2023 (εισήγηση προς το Δ.Σ)

6) Ορισμός δικαστικού επιμελητή για εννέα (9) επιδόσεις στους Γαργαλιάνους, της από 23/10/2023 και με αριθ. κατ. 105/2023 αίτησης για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης ενώπιον του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας

7) Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αρ. 15/2023 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας με αιτούσα τη Ζαχαροπούλου Αναστασία, η οποία (διαταγή πληρωμής) επιδόθηκε στο Δήμο την 9η/11/2023 (α΄ επίδοση).

Του Ηλία Γιαννόπουλου