ΕΛΣΤΑΤ: Το υψηλό κόστος κρατάει ψηλά και τις τιμές στον πρωτογενή τομέα

ΕΛΣΤΑΤ: Το υψηλό κόστος κρατάει ψηλά  και τις τιμές στον πρωτογενή τομέα

Κατά 17% αυξήθηκε ο δείκτης τιμών εκροών στη γεωργία και την κτηνοτροφία το Σεπτέμβριο 2023 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ μειωμένος κατά 4,4% είναι σε σχέση με τον Αύγουστο 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ελαιόλαδο, τα φρούτα (αύξηση κατά 18,5%) και τα προϊόντα ζωικής παραγωγής (αύξηση κατά 7,3%) κρατούν σε αυξημένα επίπεδα τους δείκτες τιμών εκροών.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον “Οικονομικό Ταχυδρόμο”, μειωμένος κατά 1,5% είναι ο γενικός δείκτης τιμών εισροών τον Σεπτέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, αλλά αυξημένος κατά 0,8% σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2023.

Οι δείκτες τιμών

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για το μήνα Σεπτέμβριο 2023, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 17,0%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2021, είχε παρουσιάσει αύξηση 10,7%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 17,0% το μήνα Σεπτέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 18,5% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και, κυρίως, στη μεταβολή των ομάδων ελαιόλαδο και φρούτα, και β) στην αύξηση κατά 7,3% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2023, σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2023, παρουσίασε μείωση 4,4%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2022 – Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2021 – Σεπτεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 19,7%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 1,5% έναντι αύξησης 23,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Σεπτεμβρίου 2022 με τον Σεπτέμβριο 2021.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 1,5%, το μήνα Σεπτέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, οφείλεται: α) στη μείωση κατά 2,9% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και, κυρίως, στη μεταβολή της ομάδας ζωοτροφές και β) στην αύξηση κατά 7,2% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2023, σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2023, παρουσίασε αύξηση 0,8%. Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2022 – Σεπτεμβρίου 2023 παρουσίασε αύξηση 6,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2021 – Σεπτεμβρίου 2022