Ενημέρωση των νέων δημάρχων για τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο – Στην Αθήνα ο Θ. Βασιλόπουλος

Ενημέρωση των νέων δημάρχων  για τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο – Στην Αθήνα ο Θ. Βασιλόπουλος

Στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει σε ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση των νέων δήμαρχων για τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο 2024 – 2028, θα βρεθεί σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Μάλιστα, ο δήμαρχος και αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου θα απευθύνει καλωσόρισμα κατά την έναρξη της εκδήλωσης, που διοργανώνουν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σε συνεργασία με τις ΠΕΔ Αττικής και Πελοποννήσου.

Θα ακολουθήσει παρουσίαση θεμάτων από ειδικούς επιστήμονες, στελέχη της ΚΕΔΕ και της ΕΕΤΑΑ, καθώς και στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, Διαχειριστικών Αρχών και λοιπών φορέων.

Τα θέματα που θα παρουσιασθούν στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος αφορούν στα εξής: Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Διοικητικό Σύστημα της χώρας. Το Σύστημα Διακυβέρνησης. Καταστατική θέση αιρετών. Οι 100 πρώτες ημέρες της Δημοτικής Αρχής. Οικονομικά των ΟΤΑ – Οικονομική Διοίκηση και Δημοσιονομική Διαχείριση. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Ηγεσία και Management στους ΟΤΑ. Χρηματοδοτικά εργαλεία περιόδου 2023-2028. Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ – Εφαρμογή ν. 5056/2023. Οργάνωση ΟΤΑ – Προσαρμογή ΟΕΥ. Δήμων. Ανθρώπινο Δυναμικό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κλιματική Αλλαγή και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων. Επικοινωνιακή Πολιτική και Διακυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Λ. Κυρίζογλου, οι τρεις προκλήσεις της νέας δημοτικής περιόδου είναι: Η καταβολή του τέλους ταφής απορριμμάτων που οδηγεί τους Δήμους σε αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για την Αποκέντρωση και την Αυτοδιοίκηση και, τρίτον, να διεκδικήσουν και να καταφέρουν οι Δήμοι τον ισόχρονο, παράλληλο βηματισμό και τη δίκαιη ανάπτυξή τους από τη μία πλευρά της χώρας έως την άλλη.